“ บริษัท ประสาทพร จูเนียร์ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 18-03-2563 24-06-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 35,000 35,000 35,000
%การถือ 3.16% 3.16% 3.16%
มูลค่า (พัน) 60,200 60,200 60,200
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3