“ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PE ราคาล่าสุด 5.75

วันที่ 02-03-2563 03-07-2563 02-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 199,700 199,700 199,700
%การถือ 24.96% 24.96% 24.96%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

PM ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 02-03-2563 03-07-2563 21-08-2563 02-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 293,540 292,579 291,388 275,617
%การถือ 49.07% 48.91% 48.71% 46.07%
มูลค่า (พัน) 2,612,505 2,603,954 2,593,351 2,452,995

PPP ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 02-03-2563 03-07-2563 02-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 33,591 33,591 33,591
%การถือ 11.20% 11.20% 11.20%
มูลค่า (พัน) 73,229 73,229 73,229

PT ราคาล่าสุด 2.18

วันที่ 02-03-2563 02-07-2563 21-08-2563 02-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 14,714 14,246 14,077 10,528
%การถือ 5.18% 5.02% 4.96% 3.71%
มูลค่า (พัน) 84,603 81,913 80,942 60,537
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3