“ บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 2.78

วันที่ 10-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 299 299
%การถือ 0.85% 0.85%
มูลค่า (พัน) 14,777 14,777

PL ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 15-04-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,446 6,446
%การถือ 1.08% 1.08%
มูลค่า (พัน) 17,919 17,919
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3