“ บริษัท พีรกิจ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 23.90

วันที่ 10-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 721 721
%การถือ 2.06% 2.06%
มูลค่า (พัน) 35,666 35,666

TMD ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 12-03-2563 17-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,608 1,608
%การถือ 1.07% 1.07%
มูลค่า (พัน) 38,431 38,431
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3