“ บริษัท พูลผล จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 10-03-2563 26-05-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 933 933 933
%การถือ 2.67% 2.67% 2.67%
มูลค่า (พัน) 46,200 46,200 46,200
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3