“ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 23.90

วันที่ 10-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 180 180
%การถือ 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 8,929 8,929

TMD ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 12-03-2563 17-06-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,435 6,435 6,435
%การถือ 4.29% 4.29% 4.29%
มูลค่า (พัน) 153,797 153,797 153,797
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3