“ บริษัท วิสุทธิพาณิชย์ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 10-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 376 376
%การถือ 1.08% 1.08%
มูลค่า (พัน) 18,630 18,630
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3