“ บริษัท สยามกลการ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 10-03-2563 26-05-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,414 1,414 1,414
%การถือ 4.04% 4.04% 4.04%
มูลค่า (พัน) 69,993 69,993 69,993
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3