“ บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

IRPC ราคาล่าสุด 58.50

วันที่ 24-02-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 613,020
%การถือ 3.00%
มูลค่า (พัน) 2,476,601

PTTEP ราคาล่าสุด 4.04

วันที่ 14-08-2563 02-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 59,520 59,520
%การถือ 1.50% 1.50%
มูลค่า (พัน) 7,082,880 7,082,880

PTTGC ราคาล่าสุด 119.00

วันที่ 01-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 135,240
%การถือ 3.00%
มูลค่า (พัน) 9,128,700

TOP ราคาล่าสุด 67.50

วันที่ 28-02-2563 12-05-2563 08-09-2563 01-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 20,400 20,400 61,200 61,200
%การถือ 1.00% 1.00% 3.00% 3.00%
มูลค่า (พัน) 1,193,400 1,193,400 3,580,200 3,580,200
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3