“ บริษัท สหพิทักษ์สิน จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 10-03-2563 26-05-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,489 2,489 2,494
%การถือ 7.11% 7.11% 7.13%
มูลค่า (พัน) 123,224 123,224 123,471
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3