“ บริษัท หวั่งหลี จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 10-03-2563 26-05-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 952 952 952
%การถือ 2.72% 2.72% 2.72%
มูลค่า (พัน) 47,144 47,144 47,144
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3