“ บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 18-03-2563 24-06-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 13,725 13,725 13,725
%การถือ 1.24% 1.24% 1.24%
มูลค่า (พัน) 23,607 23,607 23,607
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3