“ บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KASET ราคาล่าสุด 36.50

วันที่ 12-03-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 115,664 115,664
%การถือ 41.61% 41.61%
มูลค่า (พัน) 231,329 231,329

PDG ราคาล่าสุด 2.00

วันที่ 17-03-2560 15-03-2561 22-08-2561 15-03-2562 22-08-2562 16-03-2563 23-06-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 13,490
%การถือ 4.48% 4.48% 4.48% 4.48% 4.48% 4.48% 4.48% 5.00%
มูลค่า (พัน) 46,948 46,948 46,948 46,948 46,948 46,948 46,948 52,341

TPBI ราคาล่าสุด 3.88

วันที่ 11-03-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,681 9,681
%การถือ 2.32% 2.32%
มูลค่า (พัน) 54,695 54,695

TVO ราคาล่าสุด 5.65

วันที่ 16-03-2563 29-05-2563 31-08-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 32,996 33,127 13,900 34,417
%การถือ 4.08% 4.10% 1.72% 4.26%
มูลค่า (พัน) 1,204,354 1,209,128 507,350 1,256,213
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3