“ บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KASET ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 12-03-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 115,664 115,664
%การถือ 41.61% 41.61%
มูลค่า (พัน) 219,762 219,762

PDG ราคาล่าสุด 1.90

วันที่ 17-03-2560 15-03-2561 22-08-2561 15-03-2562 22-08-2562 16-03-2563 23-06-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 13,490
%การถือ 4.48% 4.48% 4.48% 4.48% 4.48% 4.48% 4.48% 5.00%
มูลค่า (พัน) 50,094 50,094 50,094 50,094 50,094 50,094 50,094 55,849

TPBI ราคาล่าสุด 4.14

วันที่ 11-03-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,681 9,681
%การถือ 2.32% 2.32%
มูลค่า (พัน) 62,924 62,924

TVO ราคาล่าสุด 6.50

วันที่ 16-03-2563 29-05-2563 31-08-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 32,996 33,127 19,517 34,417
%การถือ 4.08% 4.10% 2.41% 4.26%
มูลค่า (พัน) 1,105,366 1,109,748 653,813 1,152,963
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3