“ บริษัท เศรณี โฮลดิ้งส์ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MFC ราคาล่าสุด 16.50

วันที่ 05-03-2563 30-04-2563 08-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,459 1,459 1,459
%การถือ 1.16% 1.16% 1.16%
มูลค่า (พัน) 24,079 24,079 24,079
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3