“ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PTTGC ราคาล่าสุด 68.50

วันที่ 01-09-2557 03-03-2558 01-03-2559 06-09-2559 07-03-2560 06-03-2561 03-09-2561 06-03-2562 02-09-2562 02-03-2563 05-05-2563 01-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 83,428 83,428 83,428 83,428 83,428 83,428 83,428 83,428 83,428 83,428 83,428 83,428
%การถือ 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85%
มูลค่า (พัน) 5,714,793 5,714,793 5,714,793 5,714,793 5,714,793 5,714,793 5,714,793 5,714,793 5,714,793 5,714,793 5,714,793 5,714,793
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3