“ บริษัท เอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BKI ราคาล่าสุด 270.00

วันที่ 13-03-2563 29-05-2563 28-08-2563 27-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 722 722 722 722
%การถือ 0.68% 0.68% 0.68% 0.68%
มูลค่า (พัน) 194,846 194,846 194,846 194,846

NKI ราคาล่าสุด 270.00

วันที่ 10-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 325 325
%การถือ 0.93% 0.93%
มูลค่า (พัน) 16,077 16,077
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3