“ บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TVO ราคาล่าสุด 34.75

วันที่ 16-03-2563 29-05-2563 31-08-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 19,775 19,775 19,775 19,775
%การถือ 2.45% 2.45% 2.45% 2.45%
มูลค่า (พัน) 687,172 687,172 687,172 687,172
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3