“ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

2S ราคาล่าสุด 0.86

วันที่ 20-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,935 5,037
%การถือ 1.10% 1.12%
มูลค่า (พัน) 28,870 29,464

7UP ราคาล่าสุด 5.85

วันที่ 24-04-2563 15-06-2563 23-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,223 25,150 24,027
%การถือ 0.57% 0.83% 0.67%
มูลค่า (พัน) 14,984 21,881 20,904

AAV ราคาล่าสุด 0.87

วันที่ 12-03-2563 29-06-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 304,702 299,989 264,258
%การถือ 6.28% 6.19% 5.45%
มูลค่า (พัน) 749,566 737,974 650,074

ABICO ราคาล่าสุด 2.46

วันที่ 13-03-2562 13-03-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,302 2,668 2,090
%การถือ 0.98% 1.14% 0.89%
มูลค่า (พัน) 13,699 15,875 12,434

ABM ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 16-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,378 2,932
%การถือ 1.13% 0.98%
มูลค่า (พัน) 4,662 4,046

ACE ราคาล่าสุด 1.38

วันที่ 10-03-2563 02-06-2563 29-06-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 91,694 119,212 133,958 219,783
%การถือ 0.90% 1.17% 1.32% 2.16%
มูลค่า (พัน) 335,598 436,314 490,287 804,405

ADB ราคาล่าสุด 3.66

วันที่ 13-03-2563 17-04-2563 29-05-2563 14-12-2563 19-01-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 31,477 33,106 32,157 34,105 34,996
%การถือ 5.25% 5.52% 5.36% 5.68% 5.83%
มูลค่า (พัน) 69,249 72,832 70,746 75,031 76,991

ADVANC ราคาล่าสุด 2.20

วันที่ 18-08-2557 31-03-2558 19-02-2559 05-04-2559 18-08-2559 10-08-2560 09-04-2561 16-08-2561 21-02-2562 19-08-2562 20-02-2563 19-06-2563 20-08-2563 22-02-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 152,130 154,948 154,324 161,753 178,170 149,850 168,216 172,311 165,777 194,433 241,226 215,019 205,043 178,224
%การถือ 5.12% 5.21% 5.19% 5.44% 5.99% 5.04% 5.66% 5.80% 5.58% 6.54% 8.11% 7.23% 6.90% 5.99%
มูลค่า (พัน) 25,710,050 26,186,212 26,080,732 27,336,293 30,110,782 25,324,715 28,428,425 29,120,590 28,016,304 32,859,196 40,767,157 36,338,191 34,652,242 30,119,927

AEC ราคาล่าสุด 169.00

วันที่ 19-06-2563 03-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 40,516 42,444
%การถือ 3.31% 3.47%
มูลค่า (พัน) 30,792 32,258

AEONTS ราคาล่าสุด 0.76

วันที่ 14-05-2563 20-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,888 13,279
%การถือ 6.36% 5.31%
มูลค่า (พัน) 3,352,425 2,801,775

AH ราคาล่าสุด 211.00

วันที่ 29-08-2557 30-03-2558 01-09-2558 23-03-2559 31-08-2559 16-03-2560 14-03-2561 30-08-2561 15-03-2562 29-08-2562 17-03-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,582 4,403 4,296 8,860 10,534 14,359 48,811 50,306 45,120 39,839 44,058 29,328
%การถือ 1.11% 1.36% 1.33% 2.75% 3.27% 4.45% 15.13% 15.59% 13.99% 12.35% 13.66% 9.09%
มูลค่า (พัน) 86,675 106,546 103,954 214,402 254,917 347,494 1,181,224 1,217,412 1,091,893 964,115 1,066,193 709,730

AI ราคาล่าสุด 24.20

วันที่ 05-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 76,052
%การถือ 2.72%
มูลค่า (พัน) 235,762

AIE ราคาล่าสุด 3.10

วันที่ 05-03-2564 16-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 45,855 88,690
%การถือ 0.88% 1.70%
มูลค่า (พัน) 90,794 175,607

AIRA ราคาล่าสุด 1.98

วันที่ 12-03-2563 17-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 55,371 55,354
%การถือ 0.88% 0.88%
มูลค่า (พัน) 124,032 123,994

AIT ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 28-02-2563 13-04-2563 27-05-2563 25-08-2563 01-03-2564 21-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,462 4,006 4,089 3,851 5,102 5,404
%การถือ 2.16% 1.94% 1.98% 1.87% 2.47% 2.62%
มูลค่า (พัน) 93,710 84,130 85,864 80,866 107,138 113,476

AJ ราคาล่าสุด 21.00

วันที่ 06-03-2563 11-06-2563 28-08-2563 13-11-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 8,326 6,912 16,361 13,809 13,251
%การถือ 2.08% 1.73% 4.10% 3.46% 3.01%
มูลค่า (พัน) 226,876 188,350 445,827 376,304 361,094

AJA ราคาล่าสุด 27.25

วันที่ 30-03-2563 26-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 71,622 74,435
%การถือ 1.69% 1.76%
มูลค่า (พัน) 22,203 23,075

AKP ราคาล่าสุด 0.31

วันที่ 17-03-2563 29-05-2563 18-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,524 4,611 4,592
%การถือ 1.12% 1.14% 1.14%
มูลค่า (พัน) 7,239 7,377 7,347

ALL ราคาล่าสุด 1.60

วันที่ 29-06-2563 14-08-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,788 9,445 4,534
%การถือ 0.86% 1.69% 0.81%
มูลค่า (พัน) 15,706 30,979 14,871

ALT ราคาล่าสุด 3.28

วันที่ 10-03-2563 26-08-2563 25-11-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 47,576 25,487 16,282 16,386
%การถือ 4.67% 2.50% 1.60% 1.45%
มูลค่า (พัน) 142,727 76,460 48,846 49,158

AMANAH ราคาล่าสุด 3.00

วันที่ 11-03-2563 27-05-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 42,554 10,312 32,945
%การถือ 4.13% 1.00% 3.19%
มูลค่า (พัน) 253,194 61,357 196,020

AMATA ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 13-03-2563 23-04-2563 10-08-2563 21-09-2563 12-03-2564 23-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 98,930 91,809 86,318 84,627 97,844 113,671
%การถือ 9.27% 8.60% 8.09% 7.93% 8.51% 9.88%
มูลค่า (พัน) 1,691,706 1,569,929 1,476,037 1,447,114 1,673,132 1,943,775

AMATAV ราคาล่าสุด 17.10

วันที่ 09-03-2563 21-04-2563 26-05-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 11,130 11,119 11,126 11,734
%การถือ 1.19% 1.19% 1.19% 1.25%
มูลค่า (พัน) 67,895 67,828 67,868 71,576

AMC ราคาล่าสุด 6.10

วันที่ 19-03-2563 18-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,827 6,832
%การถือ 1.42% 1.42%
มูลค่า (พัน) 27,445 27,463

ANAN ราคาล่าสุด 4.02

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 28-08-2558 12-05-2559 26-08-2559 09-05-2560 13-03-2561 23-08-2561 03-05-2562 26-08-2562 16-03-2563 12-05-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 135,048 130,098 98,833 73,888 106,464 139,864 131,618 164,570 133,342 84,315 85,058 99,870 51,893
%การถือ 4.05% 3.90% 2.97% 2.22% 3.19% 4.20% 3.95% 4.94% 4.00% 2.53% 2.55% 3.00% 1.56%
มูลค่า (พัน) 286,301 275,809 209,526 156,642 225,703 296,512 279,031 348,888 282,685 178,747 180,322 211,725 110,014

AOT ราคาล่าสุด 2.12

วันที่ 04-04-2557 19-12-2557 17-12-2558 14-12-2559 14-12-2560 14-12-2561 13-12-2562 09-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 73,878 68,513 73,128 49,549 611,352 641,028 704,333 576,708
%การถือ 5.17% 4.80% 5.12% 3.47% 4.28% 4.49% 4.93% 4.04%
มูลค่า (พัน) 4,432,665 4,110,756 4,387,687 2,972,910 36,681,109 38,461,706 42,259,972 34,602,457

AP ราคาล่าสุด 60.00

วันที่ 11-03-2563 27-05-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 213,309 230,356 398,922
%การถือ 6.78% 7.32% 12.68%
มูลค่า (พัน) 1,813,125 1,958,026 3,390,840

APCO ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 11-03-2563 08-06-2563 08-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 13,218 13,189 7,101
%การถือ 2.20% 2.20% 1.18%
มูลค่า (พัน) 52,081 51,967 27,977

APCS ราคาล่าสุด 3.94

วันที่ 13-03-2563 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,463 3,761
%การถือ 0.52% 0.57%
มูลค่า (พัน) 16,413 17,825

APP ราคาล่าสุด 4.74

วันที่ 18-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,903
%การถือ 1.39%
มูลค่า (พัน) 12,879

APURE ราคาล่าสุด 3.30

วันที่ 13-03-2563 09-06-2563 28-08-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 15,443 16,752 16,887 24,101
%การถือ 1.61% 1.75% 1.76% 2.52%
มูลค่า (พัน) 71,348 77,394 78,019 111,345

AQUA ราคาล่าสุด 4.62

วันที่ 17-03-2563 22-04-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 73,787 78,289 68,605
%การถือ 1.61% 1.70% 1.49%
มูลค่า (พัน) 33,204 35,230 30,872

ARROW ราคาล่าสุด 0.45

วันที่ 17-04-2563 27-05-2563 27-08-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,625 1,963 2,322 2,540
%การถือ 0.64% 0.77% 0.91% 1.00%
มูลค่า (พัน) 15,191 18,358 21,712 23,751

AS ราคาล่าสุด 9.35

วันที่ 30-11-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 20,432 11,868
%การถือ 4.93% 2.86%
มูลค่า (พัน) 197,172 114,530

ASAP ราคาล่าสุด 9.65

วันที่ 19-03-2563 10-07-2563 25-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 38,746 9,122 4,038
%การถือ 5.34% 1.26% 0.56%
มูลค่า (พัน) 95,315 22,441 9,933

ASEFA ราคาล่าสุด 2.46

วันที่ 06-03-2563 09-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,685 5,682
%การถือ 1.03% 1.03%
มูลค่า (พัน) 29,845 29,829

ASIA ราคาล่าสุด 5.25

วันที่ 10-03-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,357 3,358
%การถือ 1.05% 1.05%
มูลค่า (พัน) 18,797 18,805

ASIAN ราคาล่าสุด 5.60

วันที่ 11-03-2563 07-05-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 10,866 11,224 20,871
%การถือ 2.00% 2.07% 3.85%
มูลค่า (พัน) 177,117 182,946 340,194

ASK ราคาล่าสุด 16.30

วันที่ 06-03-2563 01-07-2563 05-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 8,432 10,241 11,872
%การถือ 2.40% 2.91% 3.37%
มูลค่า (พัน) 238,195 289,306 335,397

ASP ราคาล่าสุด 28.25

วันที่ 13-03-2563 26-06-2563 25-08-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 50,538 54,365 53,960 80,079
%การถือ 2.40% 2.58% 2.56% 3.80%
มูลค่า (พัน) 196,087 210,938 209,363 310,705

ATP30 ราคาล่าสุด 3.88

วันที่ 17-05-2560 12-04-2561 12-04-2562 19-11-2562 11-03-2563 16-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,027 3,387 3,525 8,225 9,759 9,824
%การถือ 1.62% 0.65% 0.64% 1.33% 1.58% 1.59%
มูลค่า (พัน) 10,596 4,471 4,653 10,858 12,882 12,967

AU ราคาล่าสุด 1.32

วันที่ 11-03-2563 10-04-2563 08-06-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 17,123 15,298 10,627 23,380
%การถือ 2.10% 1.88% 1.30% 2.87%
มูลค่า (พัน) 174,659 156,036 108,394 238,477

AUCT ราคาล่าสุด 10.20

วันที่ 25-08-2559 15-03-2560 16-03-2561 24-08-2561 15-03-2562 28-08-2562 16-03-2563 25-06-2563 21-08-2563 11-03-2564 21-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,129 10,475 5,943 7,387 7,812 7,565 3,573 15,297 21,123 16,068 15,370
%การถือ 0.57% 1.90% 1.08% 1.34% 1.42% 1.38% 0.65% 2.78% 3.84% 2.92% 2.79%
มูลค่า (พัน) 30,976 103,705 58,840 73,135 77,337 74,893 35,371 151,440 209,119 159,071 152,162

AWC ราคาล่าสุด 9.90

วันที่ 17-03-2563 16-04-2563 22-05-2563 05-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 374,420 469,621 480,903 892,143
%การถือ 1.17% 1.47% 1.50% 2.79%
มูลค่า (พัน) 1,729,822 2,169,650 2,221,770 4,121,701

B ราคาล่าสุด 4.62

วันที่ 17-03-2563 12-10-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 8,013 10,092 29,398
%การถือ 0.60% 0.76% 1.92%
มูลค่า (พัน) 4,568 5,753 16,757

BA ราคาล่าสุด 0.57

วันที่ 12-03-2563 11-06-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 60,255 64,302 81,419
%การถือ 2.87% 3.06% 3.88%
มูลค่า (พัน) 433,835 462,972 586,215

BAFS ราคาล่าสุด 7.20

วันที่ 13-03-2563 11-06-2563 18-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,550 5,433 5,774
%การถือ 0.56% 0.85% 0.91%
มูลค่า (พัน) 90,532 138,543 147,225

BAM ราคาล่าสุด 25.50

วันที่ 09-04-2563 29-05-2563 22-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 86,137 119,176 149,047
%การถือ 2.67% 3.69% 4.61%
มูลค่า (พัน) 1,748,574 2,419,267 3,025,664

BANPU ราคาล่าสุด 20.30

วันที่ 05-03-2563 16-04-2563 15-05-2563 11-09-2563 09-03-2564 16-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 515,507 438,920 407,564 314,982 250,909 264,009
%การถือ 9.99% 8.50% 7.90% 6.10% 4.94% 5.20%
มูลค่า (พัน) 6,340,733 5,398,713 5,013,038 3,874,278 3,086,176 3,247,315

BBL ราคาล่าสุด 12.30

วันที่ 12-03-2563 12-06-2563 09-03-2564 22-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 566,616 448,536 446,751 434,061
%การถือ 29.68% 23.50% 23.40% 22.74%
มูลค่า (พัน) 66,860,636 52,927,210 52,716,643 51,219,167

BC ราคาล่าสุด 118.00

วันที่ 07-05-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,520 8,199
%การถือ 1.48% 1.62%
มูลค่า (พัน) 12,935 14,103

BCH ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 18-03-2563 28-05-2563 28-08-2563 17-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 148,723 139,241 184,238 202,631
%การถือ 5.96% 5.58% 7.39% 8.13%
มูลค่า (พัน) 2,706,766 2,534,189 3,353,134 3,687,882

BCP ราคาล่าสุด 18.20

วันที่ 05-03-2563 28-05-2563 04-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 70,495 72,584 64,123
%การถือ 5.12% 5.27% 4.66%
มูลค่า (พัน) 1,755,336 1,807,353 1,596,654

BCPG ราคาล่าสุด 24.90

วันที่ 02-11-2559 15-06-2560 06-06-2561 04-09-2561 05-06-2562 04-09-2562 04-12-2562 04-03-2563 02-06-2563 15-10-2563 04-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,018 23,198 16,025 18,718 23,138 14,829 23,237 21,971 43,463 45,410 28,554
%การถือ 0.60% 1.16% 0.80% 0.94% 1.16% 0.74% 1.16% 1.10% 2.17% 2.27% 1.08%
มูลค่า (พัน) 168,250 324,767 224,354 262,057 323,927 207,607 325,318 307,600 608,487 635,734 399,762

BCT ราคาล่าสุด 14.00

วันที่ 12-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,574
%การถือ 1.19%
มูลค่า (พัน) 164,401

BDMS ราคาล่าสุด 46.00

วันที่ 12-03-2563 11-06-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,412,940 1,320,190 1,231,645
%การถือ 8.89% 8.31% 7.75%
มูลค่า (พัน) 30,378,205 28,384,094 26,480,359

BEAUTY ราคาล่าสุด 21.50

วันที่ 29-08-2557 16-03-2558 31-08-2558 04-05-2559 26-08-2559 04-05-2560 04-05-2561 28-08-2561 07-05-2562 28-08-2562 13-04-2563 16-07-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 10,823 13,350 139,005 214,778 228,825 139,389 405,709 211,670 187,520 142,136 210,837 109,442 84,018
%การถือ 3.61% 4.45% 4.63% 7.16% 7.63% 4.64% 13.50% 7.04% 6.24% 4.73% 7.01% 3.64% 2.79%
มูลค่า (พัน) 18,182 22,427 233,528 360,827 384,425 234,173 681,591 355,605 315,033 238,789 354,207 183,862 141,151

BEC ราคาล่าสุด 1.68

วันที่ 27-03-2563 07-07-2563 02-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 47,406 112,012 176,336
%การถือ 2.37% 5.60% 8.82%
มูลค่า (พัน) 471,694 1,114,517 1,754,544

BEM ราคาล่าสุด 9.95

วันที่ 11-03-2559 19-04-2559 15-09-2559 27-04-2560 30-04-2561 05-09-2561 08-05-2562 23-08-2562 11-03-2563 23-04-2563 26-06-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 572,648 628,299 790,752 764,068 939,839 936,724 1,055,747 1,074,958 1,377,823 1,324,299 1,205,840 1,238,802
%การถือ 3.75% 4.11% 5.17% 5.00% 6.15% 6.13% 6.91% 7.03% 9.01% 8.66% 7.89% 8.10%
มูลค่า (พัน) 4,495,283 4,932,145 6,207,403 5,997,933 7,377,737 7,353,286 8,287,617 8,438,420 10,815,912 10,395,748 9,465,842 9,724,592

BFIT ราคาล่าสุด 7.85

วันที่ 13-03-2563 08-04-2563 17-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,483 4,035 3,017
%การถือ 0.99% 0.73% 0.55%
มูลค่า (พัน) 267,296 196,709 147,059

BGC ราคาล่าสุด 48.75

วันที่ 26-08-2562 25-11-2562 26-11-2563 17-03-2564 22-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,241 7,052 7,059 6,562 5,845
%การถือ 0.61% 1.02% 1.02% 0.94% 0.84%
มูลค่า (พัน) 41,350 68,760 68,821 63,980 56,989

BGRIM ราคาล่าสุด 9.75

วันที่ 24-08-2561 14-03-2562 28-08-2562 13-03-2563 05-06-2563 31-08-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 14,693 23,722 20,471 132,540 115,747 132,770 119,891
%การถือ 0.56% 0.91% 0.79% 5.08% 4.44% 5.09% 4.60%
มูลค่า (พัน) 606,075 978,536 844,435 5,467,294 4,774,584 5,476,748 4,945,510

BGT ราคาล่าสุด 41.25

วันที่ 18-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,845
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 2,195

BH ราคาล่าสุด 1.19

วันที่ 27-03-2563 20-08-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 61,566 59,105 55,155
%การถือ 7.75% 7.44% 6.94%
มูลค่า (พัน) 8,034,336 7,713,249 7,197,722

BIG ราคาล่าสุด 130.50

วันที่ 04-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 45,653 46,121
%การถือ 1.29% 1.31%
มูลค่า (พัน) 32,870 33,207

BIZ ราคาล่าสุด 0.72

วันที่ 06-03-2563 29-06-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,987 7,790 8,413
%การถือ 1.75% 1.95% 2.10%
มูลค่า (พัน) 32,000 35,679 38,532

BJC ราคาล่าสุด 4.58

วันที่ 10-06-2563 28-08-2563 23-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 129,912 113,220 85,493
%การถือ 3.24% 2.83% 2.13%
มูลค่า (พัน) 4,481,959 3,906,083 2,949,495

BJCHI ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 18-03-2563 22-06-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,604 11,561 11,787
%การถือ 0.79% 0.72% 0.74%
มูลค่า (พัน) 23,821 21,850 22,277

BLA ราคาล่าสุด 1.89

วันที่ 12-03-2563 16-06-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 54,332 59,006 56,176
%การถือ 3.18% 3.46% 3.29%
มูลค่า (พัน) 1,347,422 1,463,342 1,393,161

BLAND ราคาล่าสุด 24.80

วันที่ 03-03-2563 15-06-2563 05-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 857,059 1,009,520 1,060,892
%การถือ 4.93% 5.81% 6.11%
มูลค่า (พัน) 925,624 1,090,282 1,145,764

BLISS ราคาล่าสุด 1.08

วันที่ 16-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 93,716 93,716
%การถือ 1.36% 1.36%
มูลค่า (พัน) 0 0

BOL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 05-03-2563 30-06-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 29,963 25,730 23,807
%การถือ 3.65% 3.14% 2.90%
มูลค่า (พัน) 265,171 227,711 210,695

BPP ราคาล่าสุด 8.85

วันที่ 08-03-2564 12-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 42,208 25,739
%การถือ 1.38% 0.84%
มูลค่า (พัน) 751,309 458,161

BR ราคาล่าสุด 17.80

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,625
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 13,505

BROOK ราคาล่าสุด 2.92

วันที่ 10-03-2563 24-04-2563 11-06-2563 25-08-2563 26-11-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 288,373 317,441 323,469 321,477 313,679 326,716
%การถือ 5.11% 5.32% 5.42% 4.84% 4.72% 4.91%
มูลค่า (พัน) 164,373 180,941 184,377 183,242 178,797 186,228

BSBM ราคาล่าสุด 0.57

วันที่ 13-03-2563 13-07-2563 24-08-2563 18-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 61,918 62,899 62,852 63,219
%การถือ 5.47% 5.55% 5.55% 5.64%
มูลค่า (พัน) 126,313 128,314 128,217 128,967

BTS ราคาล่าสุด 2.04

วันที่ 28-01-2563 22-04-2563 16-06-2563 30-07-2563 01-02-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,429,678 1,278,743 1,292,071 1,280,132 1,251,544
%การถือ 10.87% 9.72% 9.82% 9.73% 9.51%
มูลค่า (พัน) 12,581,163 11,252,941 11,370,228 11,265,166 11,013,586

BWG ราคาล่าสุด 8.80

วันที่ 30-03-2563 13-07-2563 30-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 47,897 57,172 74,345
%การถือ 1.25% 1.49% 1.79%
มูลค่า (พัน) 40,234 48,025 62,449

CBG ราคาล่าสุด 0.84

วันที่ 01-04-2558 11-03-2559 30-08-2559 10-03-2560 08-03-2561 27-08-2561 07-03-2562 23-08-2562 09-03-2563 25-05-2563 24-08-2563 08-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 37,555 40,339 45,318 47,470 18,719 8,542 17,821 36,820 46,390 35,443 50,407 34,119
%การถือ 3.76% 4.03% 4.53% 4.75% 1.87% 0.85% 1.78% 3.68% 4.64% 3.54% 5.04% 3.41%
มูลค่า (พัน) 4,112,305 4,417,095 4,962,283 5,197,987 2,049,740 935,304 1,951,365 4,031,821 5,079,710 3,881,021 5,519,589 3,736,047

CCET ราคาล่าสุด 109.50

วันที่ 23-03-2563 02-07-2563 01-09-2563 23-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 82,054 89,854 72,305 75,500
%การถือ 1.80% 1.97% 1.59% 1.66%
มูลค่า (พัน) 262,572 287,534 231,376 241,600

CCP ราคาล่าสุด 3.20

วันที่ 17-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,448
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 10,980

CEN ราคาล่าสุด 0.76

วันที่ 01-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,788
%การถือ 0.64%
มูลค่า (พัน) 9,050

CENTEL ราคาล่าสุด 1.89

วันที่ 19-03-2563 25-05-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 32,023 42,104 55,352
%การถือ 2.37% 3.12% 4.10%
มูลค่า (พัน) 976,689 1,284,183 1,688,243

CFRESH ราคาล่าสุด 30.50

วันที่ 16-03-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,173 6,712
%การถือ 2.63% 1.45%
มูลค่า (พัน) 28,241 15,572

CGD ราคาล่าสุด 2.32

วันที่ 07-04-2563 21-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 140,664 138,945
%การถือ 1.70% 1.68%
มูลค่า (พัน) 105,498 104,209

CGH ราคาล่าสุด 0.75

วันที่ 18-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 59,211 59,328
%การถือ 1.37% 1.37%
มูลค่า (พัน) 68,684 68,821

CHARAN ราคาล่าสุด 1.16

วันที่ 20-03-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 239 239
%การถือ 1.99% 1.99%
มูลค่า (พัน) 9,269 9,269

CHAYO ราคาล่าสุด 38.75

วันที่ 16-10-2562 18-11-2562 25-03-2563 14-05-2563 07-10-2563 29-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,202 5,907 6,969 13,652 7,859 15,154
%การถือ 0.70% 0.98% 1.11% 2.17% 1.17% 2.15%
มูลค่า (พัน) 62,604 88,016 103,842 203,420 117,104 225,793

CHG ราคาล่าสุด 14.90

วันที่ 28-08-2557 11-03-2558 26-11-2558 04-05-2559 26-08-2559 02-05-2560 02-05-2561 23-08-2561 07-05-2562 27-08-2562 13-03-2563 05-05-2563 26-06-2563 27-08-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 30,147 38,078 474,525 381,225 369,742 241,591 313,421 501,831 402,014 436,383 454,967 424,389 406,223 461,099 514,766
%การถือ 2.74% 3.46% 4.31% 3.47% 3.36% 2.20% 2.85% 4.56% 3.65% 3.97% 4.14% 3.86% 3.69% 4.19% 4.68%
มูลค่า (พัน) 95,869 121,087 1,508,991 1,212,297 1,175,779 768,260 996,679 1,595,823 1,278,404 1,387,697 1,446,794 1,349,558 1,291,789 1,466,295 1,636,957

CHO ราคาล่าสุด 3.18

วันที่ 25-04-2557 17-03-2558 09-03-2559 03-05-2559 14-03-2560 12-03-2561 12-03-2562 21-06-2562 27-08-2562 11-03-2563 29-09-2563 22-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 24,005 9,215 12,692 10,665 34,275 52,173 52,142 52,907 50,582 52,033 55,231 41,024
%การถือ 3.33% 1.20% 1.39% 1.16% 2.90% 4.36% 3.98% 4.04% 3.86% 3.94% 4.18% 3.10%
มูลค่า (พัน) 19,684 7,556 10,408 8,745 28,106 42,782 42,756 43,384 41,477 42,667 45,289 33,640

CI ราคาล่าสุด 0.82

วันที่ 12-03-2563 08-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,814 13,929
%การถือ 1.20% 1.31%
มูลค่า (พัน) 11,404 12,397

CIG ราคาล่าสุด 0.89

วันที่ 23-03-2563 31-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 13,590 13,628
%การถือ 1.57% 1.58%
มูลค่า (พัน) 9,785 9,812

CIMBT ราคาล่าสุด 0.72

วันที่ 22-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 132,445
%การถือ 0.38%
มูลค่า (พัน) 116,551

CITY ราคาล่าสุด 0.88

วันที่ 13-12-2556 12-12-2557 11-12-2558 12-10-2559 13-12-2559 13-12-2560 16-10-2561 13-12-2561 15-10-2562 15-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,044 9,327 6,374 6,415 5,752 5,695 6,360 8,410 9,480 10,959
%การถือ 6.01% 3.11% 2.12% 2.14% 1.92% 1.90% 2.12% 2.80% 3.16% 3.65%
มูลค่า (พัน) 46,193 23,878 16,317 16,421 14,725 14,578 16,283 21,530 24,269 28,056

CK ราคาล่าสุด 2.56

วันที่ 13-03-2563 21-04-2563 30-06-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 101,345 107,865 117,744 121,071
%การถือ 5.98% 6.37% 6.95% 7.15%
มูลค่า (พัน) 1,682,329 1,790,553 1,954,549 2,009,780

CKP ราคาล่าสุด 16.60

วันที่ 10-03-2563 27-04-2563 25-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 175,374 118,238 108,534 86,618
%การถือ 2.16% 1.45% 1.34% 1.07%
มูลค่า (พัน) 803,212 541,530 497,085 396,710

CM ราคาล่าสุด 4.58

วันที่ 18-03-2563 07-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,794 5,081
%การถือ 1.26% 1.33%
มูลค่า (พัน) 14,382 15,243

CMAN ราคาล่าสุด 3.00

วันที่ 28-04-2563 02-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,513 8,266
%การถือ 0.89% 0.86%
มูลค่า (พัน) 21,454 20,830

CMO ราคาล่าสุด 2.52

วันที่ 13-03-2563 23-04-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,396 12,399 17,297
%การถือ 4.85% 4.85% 6.77%
มูลค่า (พัน) 15,494 15,498 21,621

CNT ราคาล่าสุด 1.25

วันที่ 18-03-2563 29-05-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 34,926 34,897 36,161
%การถือ 3.40% 3.40% 3.52%
มูลค่า (พัน) 60,422 60,373 62,559

COL ราคาล่าสุด 1.73

วันที่ 16-03-2563 14-07-2563 29-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,765 12,700 13,100
%การถือ 1.99% 1.98% 2.05%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

COM7 ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 06-03-2563 11-05-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 52,443 28,373 55,392
%การถือ 4.37% 2.36% 4.62%
มูลค่า (พัน) 3,893,869 2,106,693 4,112,837

COTTO ราคาล่าสุด 74.25

วันที่ 07-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 17,090
%การถือ 0.29%
มูลค่า (พัน) 40,333

CPALL ราคาล่าสุด 2.36

วันที่ 11-03-2563 27-05-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 903,751 798,593 786,671
%การถือ 10.06% 8.89% 8.76%
มูลค่า (พัน) 54,451,025 48,115,254 47,396,948

CPF ราคาล่าสุด 60.25

วันที่ 09-03-2563 16-04-2563 02-06-2563 29-09-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 824,682 691,338 679,214 685,393 630,489
%การถือ 9.58% 8.03% 7.89% 7.96% 7.32%
มูลค่า (พัน) 23,503,437 19,703,140 19,357,612 19,533,713 17,968,929

CPI ราคาล่าสุด 28.50

วันที่ 04-03-2563 02-07-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,554 8,660 9,689
%การถือ 1.51% 1.37% 1.53%
มูลค่า (พัน) 29,425 26,672 29,842

CPL ราคาล่าสุด 3.08

วันที่ 10-03-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 15,947 16,213
%การถือ 3.63% 3.69%
มูลค่า (พัน) 29,183 29,670

CPN ราคาล่าสุด 1.83

วันที่ 29-05-2563 05-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 292,136 280,015
%การถือ 6.51% 6.24%
มูลค่า (พัน) 14,460,739 13,860,749

CPT ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 18-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,822 11,991
%การถือ 2.09% 1.33%
มูลค่า (พัน) 18,822 11,991

CPW ราคาล่าสุด 1.00

วันที่ 08-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,967
%การถือ 0.83%
มูลค่า (พัน) 19,274

CRANE ราคาล่าสุด 3.88

วันที่ 07-04-2563 07-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,365 23,196
%การถือ 1.63% 3.06%
มูลค่า (พัน) 20,774 38,969

CRC ราคาล่าสุด 1.68

วันที่ 09-07-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 164,489 167,248
%การถือ 2.73% 2.77%
มูลค่า (พัน) 5,469,260 5,561,007

CRD ราคาล่าสุด 33.25

วันที่ 10-03-2563 23-04-2563 22-06-2563 09-12-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,411 4,421 4,420 4,534 4,863
%การถือ 0.88% 0.88% 0.88% 0.91% 0.97%
มูลค่า (พัน) 3,264 3,271 3,271 3,355 3,599

CSC ราคาล่าสุด 0.74

วันที่ 12-03-2563 26-05-2563 05-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 640 665 1,140
%การถือ 1.23% 1.28% 2.19%
มูลค่า (พัน) 32,945 34,248 58,689

CSS ราคาล่าสุด 51.50

วันที่ 26-08-2557 31-03-2558 11-03-2559 22-04-2559 26-08-2559 28-04-2560 07-05-2561 23-08-2561 08-05-2562 23-08-2562 16-04-2563 26-05-2563 31-08-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,630 16,876 35,305 33,958 32,460 53,925 46,745 45,734 34,316 24,679 24,543 22,853 22,293 32,431
%การถือ 1.09% 2.33% 3.18% 2.89% 2.76% 4.59% 3.98% 3.89% 2.92% 2.10% 2.09% 1.94% 1.90% 2.76%
มูลค่า (พัน) 16,480 36,452 76,259 73,348 70,114 116,477 100,970 98,786 74,124 53,307 53,012 49,361 48,153 70,050

CWT ราคาล่าสุด 2.16

วันที่ 25-03-2557 24-03-2558 21-05-2558 17-03-2559 16-03-2560 04-05-2561 17-10-2562 15-06-2563 28-08-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,272 4,187 6,607 3,243 3,694 5,423 3,296 3,973 5,294 14,532
%การถือ 0.63% 1.11% 1.75% 0.67% 0.60% 0.88% 0.52% 0.63% 0.84% 2.31%
มูลค่า (พัน) 8,496 15,660 24,710 12,127 13,814 20,283 12,325 14,858 19,801 54,349

DCC ราคาล่าสุด 3.74

วันที่ 04-03-2563 21-05-2563 25-08-2563 18-11-2563 07-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 85,722 98,704 192,533 236,326 186,535
%การถือ 1.19% 1.20% 2.35% 2.88% 2.28%
มูลค่า (พัน) 265,737 305,981 596,853 732,611 578,260

DCON ราคาล่าสุด 3.10

วันที่ 30-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 29,376
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 17,919

DCORP ราคาล่าสุด 0.61

วันที่ 26-03-2563 08-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,580 10,236
%การถือ 0.74% 0.72%
มูลค่า (พัน) 0 0

DDD ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 16-03-2563 01-06-2563 28-08-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,338 2,414 2,512 3,635
%การถือ 0.74% 0.76% 0.79% 1.14%
มูลค่า (พัน) 47,699 49,250 51,241 74,161

DELTA ราคาล่าสุด 20.40

วันที่ 02-03-2563 05-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 10,591 32,248
%การถือ 0.85% 2.59%
มูลค่า (พัน) 3,336,191 10,158,171

DEMCO ราคาล่าสุด 315.00

วันที่ 17-03-2563 17-04-2563 10-06-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 68,229 68,954 69,050 67,881
%การถือ 9.34% 9.44% 9.45% 9.29%
มูลค่า (พัน) 300,208 303,400 303,821 298,677

DIMET ราคาล่าสุด 4.40

วันที่ 23-03-2563 05-10-2563 01-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,262 5,354 16,194
%การถือ 0.61% 0.99% 1.00%
มูลค่า (พัน) 685 1,124 3,401

DOD ราคาล่าสุด 0.21

วันที่ 16-03-2563 02-06-2563 18-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,137 9,827 23,161
%การถือ 1.50% 2.40% 5.65%
มูลค่า (พัน) 84,083 134,631 317,300

DOHOME ราคาล่าสุด 13.70

วันที่ 12-03-2563 09-06-2563 04-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 18,104 36,174 64,037
%การถือ 0.98% 1.95% 2.96%
มูลค่า (พัน) 470,704 940,515 1,664,969

DRT ราคาล่าสุด 26.00

วันที่ 10-03-2563 14-09-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 18,171 19,512 13,731
%การถือ 1.92% 2.06% 1.45%
มูลค่า (พัน) 130,828 140,488 98,864

DTAC ราคาล่าสุด 7.20

วันที่ 12-02-2563 29-07-2563 15-02-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 215,320 200,048 210,195
%การถือ 9.09% 8.45% 8.88%
มูลค่า (พัน) 6,728,758 6,251,515 6,568,593

DTC ราคาล่าสุด 31.25

วันที่ 02-04-2563 30-06-2563 30-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 17,218 17,234 17,194
%การถือ 2.03% 2.03% 2.02%
มูลค่า (พัน) 140,324 140,460 140,133

EA ราคาล่าสุด 8.15

วันที่ 20-03-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 188,369 171,831
%การถือ 5.05% 4.61%
มูลค่า (พัน) 11,113,783 10,138,002

EASON ราคาล่าสุด 59.00

วันที่ 24-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,943
%การถือ 0.70%
มูลค่า (พัน) 5,559

EASTW ราคาล่าสุด 1.41

วันที่ 12-03-2563 15-04-2563 09-07-2563 03-09-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 43,168 43,554 40,968 38,887 47,998
%การถือ 2.59% 2.62% 2.46% 2.34% 2.88%
มูลค่า (พัน) 427,365 431,184 405,582 384,986 475,176

ECF ราคาล่าสุด 9.90

วันที่ 13-03-2563 04-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 30,115 31,320 40,657
%การถือ 3.14% 3.26% 4.24%
มูลค่า (พัน) 54,809 57,002 73,996

ECL ราคาล่าสุด 1.82

วันที่ 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 21,676
%การถือ 1.95%
มูลค่า (พัน) 37,283

EFORL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 25-03-2563 12-06-2563 28-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 208,134 205,365 173,517
%การถือ 0.65% 0.64% 0.54%
มูลค่า (พัน) 12,488 12,322 10,411

EGCO ราคาล่าสุด 0.06

วันที่ 09-03-2563 01-07-2563 03-09-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 56,699 48,491 47,149 34,263
%การถือ 10.77% 9.21% 8.96% 6.51%
มูลค่า (พัน) 9,865,590 8,437,499 8,203,862 5,961,800

EKH ราคาล่าสุด 174.00

วันที่ 12-03-2563 24-04-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,825 9,394 10,271
%การถือ 1.30% 1.57% 1.71%
มูลค่า (พัน) 50,077 60,120 65,735

EMC ราคาล่าสุด 6.40

วันที่ 27-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 49,440
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 13,349

EPG ราคาล่าสุด 0.27

วันที่ 05-08-2559 08-08-2560 12-06-2561 07-08-2561 28-11-2561 12-06-2562 07-08-2562 29-11-2562 15-06-2563 07-08-2563 30-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 46,330 60,007 63,063 66,889 60,768 62,075 61,346 73,916 48,127 43,804 67,994
%การถือ 1.65% 2.14% 2.25% 2.39% 2.17% 2.22% 2.19% 2.64% 1.72% 1.56% 2.43%
มูลค่า (พัน) 551,331 714,088 750,455 795,980 723,141 738,697 730,017 879,605 572,708 521,272 809,123

ERW ราคาล่าสุด 11.90

วันที่ 09-03-2563 02-07-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 96,674 79,878 53,798
%การถือ 3.84% 3.17% 2.14%
มูลค่า (พัน) 427,299 353,060 237,788

ESSO ราคาล่าสุด 4.42

วันที่ 20-03-2563 22-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 73,435 99,125 133,799
%การถือ 2.12% 2.86% 3.87%
มูลค่า (พัน) 613,185 827,692 1,117,218

ESTAR ราคาล่าสุด 8.35

วันที่ 16-03-2563 30-06-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 42,765 42,897 43,218
%การถือ 0.85% 0.85% 0.86%
มูลค่า (พัน) 27,370 27,454 27,660

ETE ราคาล่าสุด 0.64

วันที่ 03-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,945 4,913
%การถือ 0.88% 0.88%
มูลค่า (พัน) 13,451 13,363

EVER ราคาล่าสุด 2.72

วันที่ 13-03-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 54,671 55,119
%การถือ 1.41% 1.42%
มูลค่า (พัน) 20,228 20,394

FANCY ราคาล่าสุด 0.37

วันที่ 03-04-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,141 4,194
%การถือ 0.67% 0.68%
มูลค่า (พัน) 4,182 4,236

FLOYD ราคาล่าสุด 1.01

วันที่ 06-03-2563 10-04-2563 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,584 5,602 2,477
%การถือ 1.55% 1.56% 0.69%
มูลค่า (พัน) 10,274 10,307 4,558

FNS ราคาล่าสุด 1.84

วันที่ 27-03-2563 14-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,306 2,077
%การถือ 0.67% 0.60%
มูลค่า (พัน) 13,030 11,735

FORTH ราคาล่าสุด 5.65

วันที่ 11-03-2563 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,616 12,407
%การถือ 1.31% 1.29%
มูลค่า (พัน) 88,309 86,846

FSMART ราคาล่าสุด 7.00

วันที่ 02-03-2558 29-02-2559 26-04-2559 19-04-2560 20-03-2561 23-08-2561 18-03-2562 22-08-2562 06-03-2563 27-08-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 21,059 7,953 6,084 12,786 5,603 6,264 8,064 12,305 14,657 16,143 25,955
%การถือ 2.63% 0.99% 0.76% 1.60% 0.70% 0.78% 1.01% 1.54% 1.83% 2.02% 3.24%
มูลค่า (พัน) 168,468 63,620 48,671 102,286 44,821 50,115 64,511 98,442 117,257 129,142 207,643

FSS ราคาล่าสุด 8.00

วันที่ 05-03-2563 29-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 50,725 51,412
%การถือ 8.72% 8.84%
มูลค่า (พัน) 195,798 198,451

FVC ราคาล่าสุด 3.86

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,940
%การถือ 1.23%
มูลค่า (พัน) 6,385

GBX ราคาล่าสุด 0.92

วันที่ 13-03-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 129,684 131,863
%การถือ 11.91% 12.11%
มูลค่า (พัน) 215,275 218,893

GC ราคาล่าสุด 1.66

วันที่ 05-03-2564 19-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,839 2,143
%การถือ 0.92% 1.07%
มูลค่า (พัน) 13,789 16,071

GCAP ราคาล่าสุด 7.50

วันที่ 23-03-2558 15-03-2561 03-10-2561 14-02-2562 27-08-2562 17-02-2563 08-06-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,340 5,930 4,812 4,662 7,272 5,695 5,474 5,098
%การถือ 0.67% 2.97% 2.41% 2.33% 2.42% 1.90% 1.82% 1.70%
มูลค่า (พัน) 3,564 15,775 12,800 12,400 19,342 15,150 14,560 13,560

GEL ราคาล่าสุด 2.66

วันที่ 17-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 51,763 50,896
%การถือ 0.96% 0.94%
มูลค่า (พัน) 23,811 23,412

GENCO ราคาล่าสุด 0.46

วันที่ 16-03-2563 06-08-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 22,917 23,015 24,039
%การถือ 2.04% 2.05% 2.14%
มูลค่า (พัน) 22,917 23,015 24,039

GFPT ราคาล่าสุด 1.00

วันที่ 10-03-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 71,291 55,951
%การถือ 5.69% 4.46%
มูลค่า (พัน) 805,593 632,252

GGC ราคาล่าสุด 11.30

วันที่ 28-02-2561 04-03-2562 25-09-2562 28-02-2563 20-05-2563 01-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,040 8,151 7,623 11,343 12,384 6,980
%การถือ 0.69% 0.80% 0.74% 1.11% 1.21% 0.68%
มูลค่า (พัน) 78,146 90,479 84,612 125,903 137,464 77,483

GIFT ราคาล่าสุด 11.10

วันที่ 09-03-2563 17-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,324 3,640
%การถือ 1.05% 0.88%
มูลค่า (พัน) 10,292 8,664

GJS ราคาล่าสุด 2.38

วันที่ 11-03-2563 01-07-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 409,027 388,471 394,344
%การถือ 1.60% 1.52% 1.55%
มูลค่า (พัน) 192,243 182,581 185,342

GL ราคาล่าสุด 0.47

วันที่ 01-07-2563 02-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 260,366 157,581
%การถือ 17.07% 10.33%
มูลค่า (พัน) 0 0

GLAND ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,641
%การถือ 0.10%
มูลค่า (พัน) 15,539

GLOBAL ราคาล่าสุด 2.34

วันที่ 13-03-2563 25-02-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 177,822 147,675
%การถือ 4.23% 3.36%
มูลค่า (พัน) 4,143,247 3,440,829

GOLD ราคาล่าสุด 23.30

วันที่ 13-03-2557 18-03-2558 11-03-2559 10-03-2560 15-12-2560 14-12-2561 07-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 37,816 82,671 12,386 16,497 16,367 18,590 15,307
%การถือ 2.96% 5.05% 0.53% 0.71% 0.70% 0.80% 0.66%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

GPI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 23-08-2562 10-06-2563 05-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,154 5,714 6,633
%การถือ 0.53% 0.95% 1.11%
มูลค่า (พัน) 5,267 9,543 11,076

GPSC ราคาล่าสุด 1.67

วันที่ 02-09-2559 27-02-2560 29-08-2561 25-02-2562 09-08-2562 04-09-2562 27-02-2563 15-05-2563 02-09-2563 04-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 15,824 17,860 8,337 7,647 23,969 32,694 94,971 84,869 90,233 63,104
%การถือ 1.06% 1.19% 0.56% 0.51% 1.60% 2.18% 3.37% 3.01% 3.20% 2.24%
มูลค่า (พัน) 1,123,500 1,268,040 591,926 542,926 1,701,779 2,321,267 6,742,909 6,025,732 6,406,572 4,480,394

GREEN ราคาล่าสุด 71.00

วันที่ 11-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,130
%การถือ 0.87%
มูลค่า (พัน) 8,984

GSC ราคาล่าสุด 1.26

วันที่ 27-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,274
%การถือ 0.91%
มูลค่า (พัน) 4,206

GULF ราคาล่าสุด 1.85

วันที่ 06-03-2563 07-08-2563 08-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 79,861 330,976 365,183
%การถือ 3.74% 3.10% 3.11%
มูลค่า (พัน) 2,695,304 11,170,449 12,324,917

GUNKUL ราคาล่าสุด 33.75

วันที่ 20-03-2563 29-04-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 431,033 481,444 321,456
%การถือ 4.85% 5.42% 3.62%
มูลค่า (พัน) 1,784,476 1,993,179 1,330,827

GYT ราคาล่าสุด 4.14

วันที่ 11-03-2563 29-05-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 94 94 94
%การถือ 1.26% 1.26% 1.27%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

HANA ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 10-03-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 65,644 53,757
%การถือ 8.16% 6.68%
มูลค่า (พัน) 3,511,976 2,875,991

HFT ราคาล่าสุด 53.50

วันที่ 10-04-2563 20-05-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 16,959 17,007 25,666
%การถือ 2.58% 2.58% 3.90%
มูลค่า (พัน) 115,321 115,645 174,532

HMPRO ราคาล่าสุด 6.80

วันที่ 11-03-2563 10-06-2563 09-09-2563 10-03-2564 23-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 947,392 820,524 848,959 856,103 848,562
%การถือ 7.20% 6.24% 6.46% 6.51% 6.45%
มูลค่า (พัน) 12,979,266 11,241,176 11,630,733 11,728,616 11,625,294

HTC ราคาล่าสุด 13.70

วันที่ 08-04-2563 22-06-2563 15-09-2563 26-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,918 2,582 3,385 4,679
%การถือ 1.45% 1.28% 1.68% 2.33%
มูลค่า (พัน) 109,412 96,816 126,930 175,455

HTECH ราคาล่าสุด 37.50

วันที่ 13-03-2563 17-04-2563 28-08-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 18,982 19,988 18,579 19,606
%การถือ 6.33% 6.66% 6.19% 6.54%
มูลค่า (พัน) 100,603 105,938 98,470 103,910

HUMAN ราคาล่าสุด 5.30

วันที่ 09-04-2561 29-08-2561 08-05-2562 28-08-2562 11-03-2563 08-05-2563 27-08-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,108 5,311 16,526 21,628 20,096 30,903 30,372 28,919
%การถือ 0.60% 0.78% 2.43% 3.18% 2.96% 4.54% 4.47% 4.25%
มูลค่า (พัน) 43,953 56,827 176,833 231,417 215,025 330,662 324,983 309,433

HYDRO ราคาล่าสุด 10.70

วันที่ 24-03-2557 15-03-2559 15-03-2560 18-04-2561 09-05-2562 30-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,347 2,637 3,840 3,823 4,059 4,036
%การถือ 1.72% 0.68% 0.98% 0.65% 0.52% 0.51%
มูลค่า (พัน) 937 738 1,075 1,071 1,136 1,130

ICHI ราคาล่าสุด 0.28

วันที่ 12-03-2563 07-05-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 15,421 19,003 40,581
%การถือ 1.19% 1.46% 3.12%
มูลค่า (พัน) 205,098 252,744 539,721

ICN ราคาล่าสุด 13.30

วันที่ 05-03-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,358 8,709
%การถือ 0.75% 1.94%
มูลค่า (พัน) 13,163 34,138

IFEC ราคาล่าสุด 3.92

วันที่ 14-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 19,625
%การถือ 0.97%
มูลค่า (พัน) 0

IHL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 11-03-2563 27-04-2563 22-07-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,109 11,928 18,125 16,574
%การถือ 1.54% 2.01% 3.06% 2.80%
มูลค่า (พัน) 38,622 50,576 76,850 70,273

III ราคาล่าสุด 4.24

วันที่ 10-03-2563 28-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,965 4,810
%การถือ 0.65% 0.79%
มูลค่า (พัน) 30,137 36,556

ILINK ราคาล่าสุด 7.60

วันที่ 13-03-2563 28-05-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,864 5,506 6,718
%การถือ 0.89% 1.01% 1.24%
มูลค่า (พัน) 28,456 32,210 39,301

ILM ราคาล่าสุด 5.85

วันที่ 24-09-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 16,188 28,940
%การถือ 3.21% 5.73%
มูลค่า (พัน) 216,915 387,800

INET ราคาล่าสุด 13.40

วันที่ 27-03-2563 13-07-2563 26-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 22,494 21,441 25,888
%การถือ 4.50% 4.29% 5.18%
มูลค่า (พัน) 85,478 81,476 98,373

INGRS ราคาล่าสุด 3.80

วันที่ 02-01-2563 04-06-2563 16-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 24,851 21,595 28,083
%การถือ 1.72% 1.49% 1.94%
มูลค่า (พัน) 15,159 13,173 17,130

INOX ราคาล่าสุด 0.61

วันที่ 08-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 61,717
%การถือ 0.79%
มูลค่า (พัน) 82,084

INSET ราคาล่าสุด 1.33

วันที่ 09-03-2563 25-05-2563 21-08-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,811 5,100 12,870 6,981
%การถือ 0.68% 0.91% 2.30% 1.25%
มูลค่า (พัน) 15,701 21,011 53,024 28,761

INSURE ราคาล่าสุด 4.12

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 894
%การถือ 8.94%
มูลค่า (พัน) 31,280

INTUCH ราคาล่าสุด 35.00

วันที่ 27-08-2557 02-03-2558 03-03-2559 08-04-2559 25-08-2559 21-08-2560 10-04-2561 17-08-2561 22-02-2562 20-08-2562 26-02-2563 22-06-2563 21-08-2563 23-02-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 476,444 606,419 588,323 564,129 526,431 438,203 416,140 381,064 282,361 532,381 585,753 510,674 517,091 463,010
%การถือ 14.86% 18.91% 18.35% 17.59% 16.42% 13.67% 12.98% 11.88% 8.81% 16.60% 18.27% 15.93% 16.13% 14.44%
มูลค่า (พัน) 30,254,195 38,507,624 37,358,522 35,822,208 33,428,368 27,825,875 26,424,864 24,197,543 17,929,899 33,806,187 37,195,319 32,427,799 32,835,308 29,401,126

IP ราคาล่าสุด 63.50

วันที่ 10-03-2563 25-06-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,913 1,493 2,294
%การถือ 0.93% 0.72% 1.11%
มูลค่า (พัน) 43,818 34,181 52,537

IRC ราคาล่าสุด 22.90

วันที่ 07-02-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,328
%การถือ 0.66%
มูลค่า (พัน) 23,514

IRCP ราคาล่าสุด 17.70

วันที่ 13-03-2563 02-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,078 2,286
%การถือ 1.21% 0.90%
มูลค่า (พัน) 5,356 3,978

IRPC ราคาล่าสุด 1.74

วันที่ 27-02-2563 01-06-2563 24-02-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,061,026 1,226,765 1,033,049
%การถือ 5.19% 6.00% 5.06%
มูลค่า (พัน) 4,392,647 5,078,807 4,276,823

ITD ราคาล่าสุด 4.14

วันที่ 29-06-2563 29-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 176,229 178,347
%การถือ 3.34% 3.38%
มูลค่า (พัน) 306,638 310,323

ITEL ราคาล่าสุด 1.74

วันที่ 13-03-2563 15-06-2563 24-07-2563 27-01-2564 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,769 5,804 5,928 8,033 9,590
%การถือ 0.58% 0.58% 0.59% 0.80% 0.96%
มูลค่า (พัน) 22,268 22,403 22,881 31,006 37,017

IVL ราคาล่าสุด 3.86

วันที่ 11-03-2563 24-04-2563 15-06-2563 28-08-2563 24-11-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 289,914 246,798 275,282 316,305 314,020 308,006
%การถือ 5.16% 4.40% 4.90% 5.63% 5.59% 5.49%
มูลค่า (พัน) 13,843,408 11,784,584 13,144,711 15,103,559 14,994,436 14,707,264

J ราคาล่าสุด 47.75

วันที่ 09-03-2564 21-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 17,369 9,976
%การถือ 2.19% 1.07%
มูลค่า (พัน) 54,539 31,324

JAS ราคาล่าสุด 3.14

วันที่ 21-02-2563 21-04-2563 22-05-2563 04-12-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 478,811 487,808 524,357 380,005 354,524
%การถือ 5.83% 5.87% 6.31% 4.42% 4.13%
มูลค่า (พัน) 1,350,247 1,375,617 1,478,685 1,071,613 999,759

JCK ราคาล่าสุด 2.82

วันที่ 19-03-2563 14-10-2563 06-11-2563 31-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 66,224 67,190 67,735 72,321
%การถือ 3.08% 3.13% 3.15% 3.37%
มูลค่า (พัน) 84,767 86,003 86,701 92,571

JCKH ราคาล่าสุด 1.28

วันที่ 26-03-2563 29-05-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 18,741 18,810 24,589
%การถือ 3.00% 3.01% 3.02%
มูลค่า (พัน) 9,183 9,217 12,049

JCT ราคาล่าสุด 0.49

วันที่ 09-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 216
%การถือ 1.60%
มูลค่า (พัน) 17,953

JKN ราคาล่าสุด 83.00

วันที่ 17-03-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,091 9,906
%การถือ 1.31% 1.63%
มูลค่า (พัน) 74,458 104,014

JMART ราคาล่าสุด 10.50

วันที่ 11-03-2563 16-04-2563 08-05-2563 12-06-2563 25-09-2563 11-03-2564 21-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 23,093 23,682 27,195 28,479 44,302 51,802 44,196
%การถือ 2.55% 2.61% 3.00% 3.14% 4.89% 5.60% 4.32%
มูลค่า (พัน) 906,395 929,525 1,067,423 1,117,807 1,738,841 2,033,223 1,734,696

JMT ราคาล่าสุด 39.25

วันที่ 25-08-2557 10-03-2558 09-03-2559 20-04-2559 30-08-2559 20-04-2560 25-04-2561 28-08-2561 23-04-2562 28-08-2562 27-11-2562 10-04-2563 08-05-2563 25-09-2563 10-11-2563 11-03-2564 21-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,245 1,840 5,077 5,077 2,852 4,462 4,747 8,388 15,854 18,593 38,042 32,417 31,995 43,534 39,450 40,050 43,256
%การถือ 0.75% 0.61% 1.37% 1.37% 0.77% 1.20% 1.16% 0.94% 1.79% 2.09% 4.28% 3.65% 3.60% 4.88% 4.04% 4.02% 3.96%
มูลค่า (พัน) 97,115 79,560 219,585 219,581 123,343 192,974 205,329 362,773 685,674 804,154 1,645,322 1,402,050 1,383,776 1,882,851 1,706,203 1,732,182 1,870,829

JUBILE ราคาล่าสุด 43.25

วันที่ 09-03-2563 28-05-2563 25-06-2563 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,408 894 1,132 934
%การถือ 0.81% 0.51% 0.65% 0.54%
มูลค่า (พัน) 38,372 24,354 30,848 25,463

JUTHA ราคาล่าสุด 27.25

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 784
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 823

JWD ราคาล่าสุด 1.05

วันที่ 25-03-2563 11-05-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,749 9,686 9,523
%การถือ 0.76% 0.95% 0.93%
มูลค่า (พัน) 90,659 113,326 111,418

KAMART ราคาล่าสุด 11.70

วันที่ 29-08-2557 17-03-2558 30-11-2558 12-05-2559 30-08-2559 30-05-2560 30-05-2561 24-08-2561 28-05-2562 26-08-2562 27-11-2562 16-03-2563 12-05-2563 29-05-2563 25-08-2563 30-11-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 15,847 17,034 15,109 18,750 20,770 9,312 16,091 16,627 17,856 22,238 17,460 17,063 21,099 22,484 20,843 28,263 26,653
%การถือ 2.40% 2.58% 2.29% 2.84% 3.15% 1.41% 1.83% 1.89% 2.03% 2.53% 1.98% 1.94% 2.40% 2.56% 2.37% 3.21% 3.03%
มูลค่า (พัน) 66,556 71,542 63,458 78,751 87,232 39,111 67,582 69,833 74,996 93,401 73,331 71,664 88,615 94,434 87,539 118,706 111,944

KBANK ราคาล่าสุด 4.20

วันที่ 12-03-2563 10-04-2563 11-03-2564 21-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 474,652 443,940 511,099 501,747
%การถือ 19.83% 18.55% 21.57% 21.18%
มูลค่า (พัน) 59,806,121 55,936,389 64,398,519 63,220,167

KBS ราคาล่าสุด 126.00

วันที่ 12-03-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,516 14,305
%การถือ 2.42% 2.38%
มูลค่า (พัน) 59,804 58,936

KCE ราคาล่าสุด 4.12

วันที่ 24-03-2563 23-06-2563 25-08-2563 23-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 59,834 54,268 66,854 57,243
%การถือ 5.10% 4.63% 5.70% 4.85%
มูลค่า (พัน) 3,455,418 3,133,953 3,860,834 3,305,777

KEX ราคาล่าสุด 57.75

วันที่ 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 13,897
%การถือ 0.80%
มูลค่า (พัน) 601,046

KGI ราคาล่าสุด 43.25

วันที่ 04-03-2563 21-05-2563 02-09-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 102,923 74,808 69,210 78,798
%การถือ 5.17% 3.76% 3.47% 3.96%
มูลค่า (พัน) 535,197 389,002 359,893 409,747

KIAT ราคาล่าสุด 5.20

วันที่ 27-11-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 34,164 34,395
%การถือ 1.22% 1.11%
มูลค่า (พัน) 25,965 26,140

KKP ราคาล่าสุด 0.76

วันที่ 13-03-2563 13-04-2563 09-07-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 86,163 74,975 79,090 61,281
%การถือ 10.18% 8.85% 9.34% 7.24%
มูลค่า (พัน) 4,911,292 4,273,549 4,508,152 3,492,992

KOOL ราคาล่าสุด 57.00

วันที่ 16-03-2563 02-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,638 3,448
%การถือ 0.76% 0.72%
มูลค่า (พัน) 3,675 3,482

KSL ราคาล่าสุด 1.01

วันที่ 05-03-2563 29-01-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 138,358 147,414
%การถือ 3.14% 3.34%
มูลค่า (พัน) 594,941 633,879

KTB ราคาล่าสุด 4.30

วันที่ 12-03-2563 09-04-2563 24-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,001,816 844,975 834,922 649,342
%การถือ 7.17% 6.05% 5.97% 4.65%
มูลค่า (พัน) 11,220,337 9,463,725 9,351,121 7,272,634

KTC ราคาล่าสุด 11.20

วันที่ 21-02-2563 17-04-2563 25-05-2563 24-02-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 132,143 109,436 121,809 200,499
%การถือ 5.13% 4.24% 4.72% 7.78%
มูลค่า (พัน) 9,249,979 7,660,553 8,526,663 14,034,965

KTIS ราคาล่าสุด 70.00

วันที่ 11-12-2562 07-02-2563 15-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 29,619 29,619 30,237
%การถือ 0.77% 0.77% 0.78%
มูลค่า (พัน) 138,023 138,025 140,906

KWG ราคาล่าสุด 4.66

วันที่ 19-04-2560 26-03-2561 19-12-2562 11-03-2563 02-07-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,422 7,418 10,044 10,366 11,093 6,464
%การถือ 0.59% 0.56% 0.76% 0.79% 0.84% 0.49%
มูลค่า (พัน) 9,543 13,056 17,678 18,244 19,523 11,376

KWM ราคาล่าสุด 1.76

วันที่ 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,354
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 11,298

LALIN ราคาล่าสุด 4.80

วันที่ 16-03-2563 28-08-2563 17-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 22,750 23,107 19,983
%การถือ 2.46% 2.50% 2.16%
มูลค่า (พัน) 234,324 238,001 205,827

LANNA ราคาล่าสุด 10.30

วันที่ 17-03-2563 01-06-2563 02-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,983 5,334 4,170
%การถือ 1.14% 1.02% 0.79%
มูลค่า (พัน) 53,252 47,475 37,110

LEE ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 30-03-2563 03-07-2563 25-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 17,852 17,293 16,332
%การถือ 1.94% 1.88% 1.77%
มูลค่า (พัน) 52,484 50,842 48,016

LH ราคาล่าสุด 2.94

วันที่ 13-03-2563 01-06-2563 28-08-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,035,540 1,907,568 1,829,141 1,877,518
%การถือ 17.03% 15.96% 15.31% 15.71%
มูลค่า (พัน) 17,098,537 16,023,573 15,364,784 15,771,150

LHFG ราคาล่าสุด 8.40

วันที่ 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 62,505
%การถือ 0.30%
มูลค่า (พัน) 71,881

LHK ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 12-06-2563 26-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,112 7,002
%การถือ 1.86% 1.83%
มูลค่า (พัน) 24,751 24,368

LIT ราคาล่าสุด 3.48

วันที่ 12-03-2563 07-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,294 1,443
%การถือ 1.04% 0.65%
มูลค่า (พัน) 9,956 6,262

LOXLEY ราคาล่าสุด 4.34

วันที่ 23-03-2563 07-07-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 107,417 107,169 105,876
%การถือ 4.74% 4.73% 4.67%
มูลค่า (พัน) 234,169 233,628 230,810

LPH ราคาล่าสุด 2.18

วันที่ 27-11-2562 11-03-2563 05-05-2563 28-08-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,818 9,756 9,856 9,650 9,427
%การถือ 1.31% 1.30% 1.31% 1.29% 1.26%
มูลค่า (พัน) 50,564 50,246 50,757 49,699 48,551

LPN ราคาล่าสุด 5.15

วันที่ 27-02-2563 05-06-2563 25-02-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 74,240 47,119 44,315
%การถือ 5.03% 3.19% 3.00%
มูลค่า (พัน) 374,912 237,953 223,788

LST ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 06-03-2563 07-05-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,578 7,312 8,414
%การถือ 0.92% 0.89% 1.03%
มูลค่า (พัน) 41,298 39,852 45,857

M ราคาล่าสุด 5.45

วันที่ 25-08-2557 13-03-2558 09-05-2560 27-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,010 7,238 4,834 5,805
%การถือ 0.99% 0.80% 0.53% 0.63%
มูลค่า (พัน) 457,256 367,320 245,338 294,589

MACO ราคาล่าสุด 50.75

วันที่ 20-03-2563 29-07-2563 28-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 191,740 608,745 597,374
%การถือ 3.54% 11.25% 11.04%
มูลค่า (พัน) 130,383 413,946 406,214

MAJOR ราคาล่าสุด 0.68

วันที่ 04-03-2563 15-04-2563 19-06-2563 02-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 55,667 44,522 38,369 37,111
%การถือ 6.22% 4.98% 4.29% 4.15%
มูลค่า (พัน) 1,024,270 819,196 705,991 682,851

MAKRO ราคาล่าสุด 18.40

วันที่ 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 18,879
%การถือ 0.39%
มูลค่า (พัน) 679,658

MALEE ราคาล่าสุด 36.00

วันที่ 13-03-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 8,656 8,174
%การถือ 3.09% 2.96%
มูลค่า (พัน) 64,051 60,486

MAX ราคาล่าสุด 7.40

วันที่ 12-03-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,400,969 644,017
%การถือ 4.69% 2.16%
มูลค่า (พัน) 0 0

MBAX ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 11-03-2563 08-04-2563 24-06-2563 27-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,632 1,605 1,604 2,118
%การถือ 0.85% 0.84% 0.84% 1.10%
มูลค่า (พัน) 12,073 11,877 11,872 15,675

MBK ราคาล่าสุด 7.40

วันที่ 17-03-2563 20-04-2563 19-06-2563 22-10-2563 25-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 96,583 96,621 89,282 90,810 114,204
%การถือ 5.70% 5.70% 5.27% 5.36% 6.69%
มูลค่า (พัน) 1,284,557 1,285,060 1,187,452 1,207,768 1,518,911

MBKET ราคาล่าสุด 13.30

วันที่ 22-02-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,847
%การถือ 0.32%
มูลค่า (พัน) 22,713

MC ราคาล่าสุด 12.30

วันที่ 01-09-2557 10-03-2558 31-08-2558 04-05-2559 26-08-2559 03-05-2560 12-04-2561 12-09-2561 07-11-2561 04-03-2562 13-09-2562 24-10-2562 21-02-2563 06-11-2563 01-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 24,032 19,458 14,507 12,451 6,728 39,044 12,214 12,837 10,073 9,255 6,084 5,837 25,327 21,132 20,426
%การถือ 3.00% 2.43% 1.81% 1.56% 0.84% 4.88% 1.53% 1.60% 1.26% 1.16% 0.76% 0.73% 3.17% 2.64% 2.55%
มูลค่า (พัน) 261,951 212,092 158,125 135,718 73,331 425,580 133,132 139,927 109,791 100,879 66,318 63,623 276,063 230,335 222,638

MCS ราคาล่าสุด 10.90

วันที่ 16-03-2563 28-08-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 39,807 48,500 57,806
%การถือ 7.96% 9.70% 12.12%
มูลค่า (พัน) 577,196 703,252 838,194

MDX ราคาล่าสุด 14.50

วันที่ 13-03-2563 26-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,550 3,809
%การถือ 0.75% 0.80%
มูลค่า (พัน) 17,750 19,043

MEGA ราคาล่าสุด 5.00

วันที่ 29-08-2557 12-03-2558 31-08-2558 14-03-2559 26-08-2559 13-03-2560 12-03-2561 29-08-2561 12-03-2562 29-08-2562 10-03-2563 29-05-2563 28-08-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 30,267 16,020 9,962 9,710 11,723 37,731 30,661 30,394 24,846 25,515 31,564 47,500 57,628 62,321
%การถือ 3.50% 1.85% 1.15% 1.12% 1.35% 4.36% 3.54% 3.51% 2.86% 2.93% 3.62% 5.45% 6.61% 7.15%
มูลค่า (พัน) 1,029,068 544,663 338,698 330,154 398,583 1,282,838 1,042,460 1,033,411 844,762 867,525 1,073,173 1,615,012 1,959,339 2,118,901

META ราคาล่าสุด 34.00

วันที่ 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,485
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 6,533

METCO ราคาล่าสุด 0.77

วันที่ 14-02-2563 14-12-2563 11-02-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 235 253 251
%การถือ 1.13% 1.21% 1.20%
มูลค่า (พัน) 65,630 70,577 69,989

MFC ราคาล่าสุด 279.00

วันที่ 05-03-2563 30-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,162 1,140
%การถือ 0.93% 0.91%
มูลค่า (พัน) 19,296 18,923

MFEC ราคาล่าสุด 16.60

วันที่ 20-03-2563 05-05-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,051 5,258 5,869
%การถือ 1.14% 1.19% 1.33%
มูลค่า (พัน) 34,091 35,493 39,615

MGT ราคาล่าสุด 6.75

วันที่ 11-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,038
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 7,131

MIDA ราคาล่าสุด 3.50

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,475 14,894
%การถือ 0.58% 0.59%
มูลค่า (พัน) 9,698 9,979

MILL ราคาล่าสุด 0.67

วันที่ 10-04-2563 02-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 30,795 30,801
%การถือ 0.68% 0.68%
มูลค่า (พัน) 58,202 58,215

MINT ราคาล่าสุด 1.89

วันที่ 16-03-2563 29-06-2563 07-08-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 550,806 468,332 469,678 441,396
%การถือ 11.92% 10.14% 9.06% 8.50%
มูลค่า (พัน) 15,973,368 13,581,619 13,620,661 12,800,483

MK ราคาล่าสุด 29.00

วันที่ 31-03-2563 15-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,994 12,438
%การถือ 1.19% 1.14%
มูลค่า (พัน) 40,021 38,308

ML ราคาล่าสุด 3.08

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 19,194 19,069 25,760
%การถือ 1.80% 1.79% 2.42%
มูลค่า (พัน) 28,599 28,413 38,382

MODERN ราคาล่าสุด 1.49

วันที่ 16-03-2563 11-05-2563 06-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,680 12,388 12,344
%การถือ 1.69% 1.65% 1.65%
มูลค่า (พัน) 45,902 44,844 44,686

MONO ราคาล่าสุด 3.62

วันที่ 07-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 24,255
%การถือ 0.70%
มูลค่า (พัน) 46,812

MORE ราคาล่าสุด 1.93

วันที่ 13-03-2563 05-08-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 55,452 70,450 319,206
%การถือ 0.85% 1.08% 4.89%
มูลค่า (พัน) 66,542 84,541 383,048

MSC ราคาล่าสุด 1.20

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,993
%การถือ 0.83%
มูลค่า (พัน) 19,005

MTC ราคาล่าสุด 6.35

วันที่ 03-03-2563 22-04-2563 07-07-2563 02-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 107,474 99,918 113,047 132,344
%การถือ 5.07% 4.71% 5.33% 6.24%
มูลค่า (พัน) 6,502,174 6,045,018 6,839,365 8,006,797

MVP ราคาล่าสุด 60.50

วันที่ 09-03-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,063 2,710
%การถือ 1.53% 1.35%
มูลค่า (พัน) 5,574 4,931

NBC ราคาล่าสุด 1.82

วันที่ 23-03-2563 15-07-2563 08-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,114 4,162 4,152
%การถือ 0.51% 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 3,620 3,663 3,654

NCAP ราคาล่าสุด 0.88

วันที่ 05-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 11,984
%การถือ 1.33%
มูลค่า (พัน) 183,348

NCH ราคาล่าสุด 15.30

วันที่ 16-03-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 42,949 39,230
%การถือ 3.45% 3.15%
มูลค่า (พัน) 60,988 55,706

NDR ราคาล่าสุด 1.42

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,372
%การถือ 2.02%
มูลค่า (พัน) 18,097

NEP ราคาล่าสุด 2.84

วันที่ 12-03-2563 25-06-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 54,662 68,220 67,686
%การถือ 2.35% 2.93% 2.91%
มูลค่า (พัน) 24,051 30,017 29,782

NER ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 28-08-2562 12-03-2563 30-04-2563 05-03-2564 23-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 20,184 19,544 34,065 23,108 27,036
%การถือ 1.31% 1.27% 2.21% 1.43% 1.67%
มูลค่า (พัน) 123,122 119,220 207,799 140,962 164,922

NETBAY ราคาล่าสุด 6.10

วันที่ 19-03-2563 16-04-2563 25-05-2563 18-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,508 6,477 6,728 4,647
%การถือ 3.25% 3.24% 3.36% 2.32%
มูลค่า (พัน) 185,486 184,594 191,742 132,433

NEWS ราคาล่าสุด 28.50

วันที่ 11-03-2563 11-06-2563 04-08-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,070,870 1,071,269 1,071,512 1,069,280
%การถือ 1.58% 1.58% 1.58% 1.43%
มูลค่า (พัน) 10,709 10,713 10,715 10,693

NEX ราคาล่าสุด 0.01

วันที่ 29-05-2563 09-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 24,719 17,770
%การถือ 4.09% 1.06%
มูลค่า (พัน) 134,718 96,848

NINE ราคาล่าสุด 5.45

วันที่ 18-03-2563 04-06-2563 25-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 27,195 75,298 79,534
%การถือ 7.44% 20.60% 21.76%
มูลค่า (พัน) 108,237 299,686 316,544

NMG ราคาล่าสุด 3.98

วันที่ 14-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 48,525
%การถือ 1.19%
มูลค่า (พัน) 8,735

NNCL ราคาล่าสุด 0.18

วันที่ 31-03-2563 30-04-2563 01-07-2563 30-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 74,449 74,433 76,698 69,615
%การถือ 3.63% 3.63% 3.74% 3.40%
มูลค่า (พัน) 195,055 195,015 200,948 182,391

NOBLE ราคาล่าสุด 2.62

วันที่ 31-03-2563 19-05-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,559 13,759 59,971
%การถือ 2.09% 3.01% 4.38%
มูลค่า (พัน) 85,079 122,458 533,738

NSI ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 12-03-2563 09-06-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,065 1,079 1,079
%การถือ 7.66% 7.76% 7.76%
มูลค่า (พัน) 89,435 90,619 90,644

NUSA ราคาล่าสุด 84.00

วันที่ 27-03-2563 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 46,359 57,226
%การถือ 0.61% 0.75%
มูลค่า (พัน) 20,862 25,752

NVD ราคาล่าสุด 0.45

วันที่ 06-03-2563 24-04-2563 29-05-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 37,633 37,386 36,379 44,874
%การถือ 2.73% 2.71% 2.64% 3.25%
มูลค่า (พัน) 103,115 102,437 99,679 122,956

NWR ราคาล่าสุด 2.74

วันที่ 16-03-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 108,871 118,434
%การถือ 4.21% 4.58%
มูลค่า (พัน) 83,831 91,194

NYT ราคาล่าสุด 0.77

วันที่ 05-03-2563 07-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,292 9,199
%การถือ 0.51% 0.74%
มูลค่า (พัน) 28,441 41,579

OGC ราคาล่าสุด 4.52

วันที่ 12-03-2563 01-07-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 599 633 630
%การถือ 2.81% 2.97% 2.95%
มูลค่า (พัน) 15,734 16,624 16,540

OHTL ราคาล่าสุด 26.25

วันที่ 20-03-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 276 276
%การถือ 1.83% 1.83%
มูลค่า (พัน) 93,908 93,942

OISHI ราคาล่าสุด 340.00

วันที่ 14-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,138
%การถือ 0.30%
มูลค่า (พัน) 48,914

OR ราคาล่าสุด 43.00

วันที่ 17-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 179,169
%การถือ 1.49%
มูลค่า (พัน) 5,285,473

ORI ราคาล่าสุด 29.50

วันที่ 02-06-2560 09-05-2561 17-10-2561 03-05-2562 29-08-2562 13-03-2563 30-06-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,980 22,351 37,941 102,045 126,241 104,707 59,605 74,856
%การถือ 0.52% 1.37% 2.32% 4.17% 5.15% 4.27% 2.43% 3.05%
มูลค่า (พัน) 73,417 205,625 349,054 938,811 1,161,418 963,304 548,362 688,676

OSP ราคาล่าสุด 9.20

วันที่ 02-05-2562 28-08-2562 20-03-2563 08-04-2563 30-06-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 39,873 21,421 109,861 113,986 128,568 102,562
%การถือ 1.33% 0.71% 3.66% 3.79% 4.28% 3.41%
มูลค่า (พัน) 1,365,643 733,679 3,762,734 3,904,008 4,403,467 3,512,759

OTO ราคาล่าสุด 34.25

วันที่ 08-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,667
%การถือ 0.60%
มูลค่า (พัน) 9,171

PACE ราคาล่าสุด 5.50

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 253,741
%การถือ 1.77%
มูลค่า (พัน) 0

PAP ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 06-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,435
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 20,842

PATO ราคาล่าสุด 4.70

วันที่ 20-03-2563 08-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,902 1,780
%การถือ 1.34% 1.25%
มูลค่า (พัน) 19,778 18,514

PDI ราคาล่าสุด 10.40

วันที่ 18-03-2563 27-05-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,443 4,433 2,965
%การถือ 1.97% 1.96% 1.31%
มูลค่า (พัน) 41,318 41,225 27,576

PDJ ราคาล่าสุด 9.30

วันที่ 16-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,371 11,903
%การถือ 2.13% 2.45%
มูลค่า (พัน) 22,195 25,472

PE ราคาล่าสุด 2.14

วันที่ 02-03-2563 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,645 7,550
%การถือ 0.96% 0.94%
มูลค่า (พัน) 0 0

PERM ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 30-03-2563 30-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 39,074 71,769
%การถือ 5.21% 9.57%
มูลค่า (พัน) 127,380 233,968

PF ราคาล่าสุด 3.26

วันที่ 16-03-2563 25-05-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 530,703 590,149 862,172
%การถือ 6.12% 6.81% 9.04%
มูลค่า (พัน) 275,966 306,878 448,329

PG ราคาล่าสุด 0.52

วันที่ 13-03-2563 24-04-2563 30-06-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,393 3,393 3,389 3,381
%การถือ 3.53% 3.53% 3.53% 3.52%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

PHOL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 06-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,871
%การถือ 1.42%
มูลค่า (พัน) 9,760

PIMO ราคาล่าสุด 3.40

วันที่ 06-03-2563 30-04-2563 27-08-2563 26-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,653 5,789 6,599 59,848
%การถือ 0.92% 0.94% 1.07% 9.71%
มูลค่า (พัน) 24,647 25,238 28,770 260,938

PJW ราคาล่าสุด 4.36

วันที่ 23-03-2563 05-05-2563 16-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,621 4,617 14,709
%การถือ 0.80% 0.80% 2.56%
มูลค่า (พัน) 22,827 22,807 72,665

PL ราคาล่าสุด 4.94

วันที่ 15-04-2563 04-06-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 18,059 18,935 21,514
%การถือ 3.03% 3.17% 3.61%
มูลค่า (พัน) 53,093 55,669 63,252

PLANB ราคาล่าสุด 2.94

วันที่ 07-03-2559 02-03-2561 10-05-2562 29-08-2562 14-11-2562 13-03-2563 29-06-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 36,065 46,535 83,099 120,474 117,289 203,440 122,424 156,589
%การถือ 1.03% 1.32% 2.14% 3.10% 3.02% 5.24% 3.15% 4.03%
มูลค่า (พัน) 219,995 283,863 506,906 734,889 715,465 1,240,983 746,788 955,191

PLAT ราคาล่าสุด 6.10

วันที่ 16-03-2563 10-06-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 128,111 123,396 123,888
%การถือ 4.58% 4.41% 4.42%
มูลค่า (พัน) 381,771 367,720 369,187

PLE ราคาล่าสุด 2.98

วันที่ 24-03-2563 15-06-2563 20-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 105,109 20,924 20,259
%การถือ 7.72% 1.54% 1.49%
มูลค่า (พัน) 87,240 17,367 16,815

PM ราคาล่าสุด 0.83

วันที่ 02-03-2563 03-07-2563 21-08-2563 02-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,299 8,038 7,726 10,101
%การถือ 1.55% 1.34% 1.29% 1.69%
มูลค่า (พัน) 80,902 69,931 67,220 87,880

PORT ราคาล่าสุด 8.70

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,155
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 10,411

PPM ราคาล่าสุด 3.30

วันที่ 13-03-2563 24-04-2563 29-07-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,850 6,863 6,854 6,848
%การถือ 1.62% 1.63% 1.62% 1.62%
มูลค่า (พัน) 13,631 13,657 13,639 13,628

PPP ราคาล่าสุด 1.99

วันที่ 02-03-2563 03-07-2563 02-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,801 3,927 3,882
%การถือ 1.60% 1.31% 1.29%
มูลค่า (พัน) 10,369 8,483 8,386

PPPM ราคาล่าสุด 2.16

วันที่ 13-05-2563 25-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 30,311 27,415
%การถือ 4.41% 3.98%
มูลค่า (พัน) 20,309 18,368

PPS ราคาล่าสุด 0.67

วันที่ 12-03-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 77,504 49,892
%การถือ 9.01% 5.80%
มูลค่า (พัน) 56,578 36,421

PR9 ราคาล่าสุด 0.73

วันที่ 04-06-2563 05-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,872 10,438
%การถือ 0.75% 1.33%
มูลค่า (พัน) 61,072 108,553

PRAKIT ราคาล่าสุด 10.40

วันที่ 24-03-2563 07-05-2563 23-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,307 1,297 1,550
%การถือ 2.16% 2.15% 2.56%
มูลค่า (พัน) 12,745 12,648 15,113

PRG ราคาล่าสุด 9.75

วันที่ 22-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 425
%การถือ 0.07%
มูลค่า (พัน) 4,927

PRIN ราคาล่าสุด 11.60

วันที่ 16-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 45,223 21,033
%การถือ 3.71% 1.72%
มูลค่า (พัน) 113,962 53,004

PRM ราคาล่าสุด 2.52

วันที่ 29-04-2562 28-11-2562 10-03-2563 05-05-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 27,632 52,261 59,089 73,316 126,102
%การถือ 1.11% 2.09% 2.36% 2.93% 5.04%
มูลค่า (พัน) 212,769 402,408 454,986 564,537 970,987

PSH ราคาล่าสุด 7.70

วันที่ 12-03-2563 29-05-2563 26-08-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 44,859 46,873 41,384 44,620
%การถือ 2.05% 2.14% 1.89% 2.04%
มูลค่า (พัน) 569,714 595,284 525,575 566,668

PSL ราคาล่าสุด 12.70

วันที่ 02-03-2563 27-05-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 82,091 112,163 103,329
%การถือ 5.26% 7.19% 6.63%
มูลค่า (พัน) 1,625,407 2,220,823 2,045,905

PSTC ราคาล่าสุด 19.80

วันที่ 27-07-2559 28-08-2562 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 23,872 67,546 104,415
%การถือ 0.54% 0.98% 0.88%
มูลค่า (พัน) 44,640 126,312 195,255

PT ราคาล่าสุด 1.87

วันที่ 02-03-2563 02-07-2563 21-08-2563 02-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 18,025 17,744 16,984 16,476
%การถือ 6.35% 6.25% 5.98% 5.80%
มูลค่า (พัน) 119,865 117,996 112,944 109,567

PTG ราคาล่าสุด 6.65

วันที่ 12-03-2563 27-08-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 76,804 93,229 85,151
%การถือ 4.60% 5.58% 5.10%
มูลค่า (พัน) 1,520,728 1,845,938 1,685,982

PTL ราคาล่าสุด 19.80

วันที่ 23-06-2563 10-08-2563 24-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,622 45,431 51,509
%การถือ 1.62% 5.05% 5.72%
มูลค่า (พัน) 435,005 1,351,558 1,532,403

PTT ราคาล่าสุด 29.75

วันที่ 05-03-2563 29-05-2563 01-10-2563 05-01-2564 05-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,626,984 1,462,448 1,411,809 1,493,046 1,422,450
%การถือ 5.70% 5.12% 4.94% 5.23% 4.98%
มูลค่า (พัน) 64,265,879 57,766,696 55,766,469 58,975,336 56,186,777

PTTEP ราคาล่าสุด 39.50

วันที่ 14-02-2563 15-05-2563 14-08-2563 02-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 275,586 245,808 223,245 231,182
%การถือ 6.94% 6.19% 5.62% 5.82%
มูลค่า (พัน) 32,381,309 28,882,472 26,231,257 27,163,868

PTTGC ราคาล่าสุด 117.50

วันที่ 01-09-2557 03-03-2558 01-03-2559 06-09-2559 07-03-2560 06-03-2561 03-09-2561 06-03-2562 02-09-2562 02-03-2563 05-05-2563 01-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 368,321 360,466 375,002 440,148 484,035 644,210 583,667 500,866 359,475 326,551 278,841 372,225
%การถือ 8.17% 7.99% 8.32% 9.76% 10.74% 14.29% 12.94% 11.11% 7.97% 7.24% 6.18% 8.26%
มูลค่า (พัน) 24,585,438 24,061,091 25,031,401 29,379,900 32,309,366 43,000,996 38,959,793 33,432,796 23,994,945 21,797,267 18,612,641 24,846,051

PYLON ราคาล่าสุด 66.75

วันที่ 16-03-2563 28-08-2563 22-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 24,646 25,260 20,722
%การถือ 3.29% 3.37% 2.76%
มูลค่า (พัน) 106,964 109,627 89,935

QH ราคาล่าสุด 4.34

วันที่ 12-03-2563 29-04-2563 05-06-2563 25-08-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 795,081 696,241 713,970 755,922 853,548
%การถือ 7.42% 6.50% 6.66% 7.06% 7.97%
มูลค่า (พัน) 1,828,686 1,601,355 1,642,131 1,738,621 1,963,159

QLT ราคาล่าสุด 2.30

วันที่ 10-03-2563 15-06-2563 28-08-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,534 2,565 2,561 3,629
%การถือ 1.56% 2.60% 2.60% 3.68%
มูลค่า (พัน) 7,180 12,005 11,984 16,985

QTC ราคาล่าสุด 4.68

วันที่ 05-03-2563 15-04-2563 01-07-2563 01-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 11,479 11,036 10,999 11,173
%การถือ 3.37% 3.24% 3.22% 3.28%
มูลค่า (พัน) 64,282 61,802 61,592 62,566

RATCH ราคาล่าสุด 5.60

วันที่ 05-03-2563 02-06-2563 08-09-2563 03-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 151,007 127,491 109,451 79,599
%การถือ 10.41% 8.79% 7.55% 5.49%
มูลค่า (พัน) 7,512,596 6,342,654 5,445,201 3,960,034

RBF ราคาล่าสุด 49.75

วันที่ 10-03-2563 17-04-2563 29-06-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 146,735 175,142 127,406 110,289
%การถือ 7.34% 8.76% 6.37% 5.51%
มูลค่า (พัน) 2,670,573 3,187,583 2,318,792 2,007,260

RCL ราคาล่าสุด 18.20

วันที่ 26-03-2563 08-05-2563 25-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,906 9,908 43,176
%การถือ 1.20% 1.20% 5.21%
มูลค่า (พัน) 406,127 406,226 1,770,197

RICH ราคาล่าสุด 41.00

วันที่ 17-03-2557 17-03-2558 15-03-2559 31-10-2559 04-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,674 59,536 71,993 63,424 65,155
%การถือ 0.57% 2.48% 3.00% 2.64% 2.09%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

RJH ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 08-05-2561 20-03-2562 29-08-2562 16-03-2563 25-08-2563 23-11-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,548 2,622 9,116 8,634 8,132 6,209 6,301
%การถือ 0.52% 0.87% 3.04% 2.88% 2.71% 2.07% 2.10%
มูลค่า (พัน) 48,384 81,938 284,863 269,800 254,109 194,041 196,909

RML ราคาล่าสุด 31.25

วันที่ 12-03-2563 30-06-2563 26-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 131,127 131,674 121,093
%การถือ 3.14% 3.16% 2.90%
มูลค่า (พัน) 115,392 115,873 106,562

ROH ราคาล่าสุด 0.88

วันที่ 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 25
%การถือ 0.03%
มูลค่า (พัน) 731

ROJNA ราคาล่าสุด 29.25

วันที่ 16-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 38,162 36,493
%การถือ 1.89% 1.81%
มูลค่า (พัน) 290,031 277,345

RP ราคาล่าสุด 7.60

วันที่ 16-03-2563 01-07-2563 11-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,501 2,242 2,464
%การถือ 1.31% 1.17% 1.29%
มูลค่า (พัน) 5,152 4,619 5,075

RPC ราคาล่าสุด 2.06

วันที่ 04-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,945 11,993
%การถือ 0.92% 0.92%
มูลค่า (พัน) 11,587 11,633

RS ราคาล่าสุด 0.97

วันที่ 05-03-2563 01-07-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 38,742 24,210 84,570
%การถือ 3.98% 2.49% 8.70%
มูลค่า (พัน) 937,547 585,871 2,046,597

RSP ราคาล่าสุด 24.20

วันที่ 06-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,857 4,588
%การถือ 0.76% 0.60%
มูลค่า (พัน) 12,768 10,003

S ราคาล่าสุด 2.18

วันที่ 13-03-2563 01-06-2563 22-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 184,587 153,614 154,242
%การถือ 2.69% 2.24% 2.25%
มูลค่า (พัน) 372,865 310,300 311,569

S & J ราคาล่าสุด 2.02

วันที่ 13-03-2563 01-06-2563 22-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 184,587 153,614 154,242
%การถือ 2.69% 2.24% 2.25%
มูลค่า (พัน) 4,753,107 3,955,562 3,971,729

S11 ราคาล่าสุด 25.75

วันที่ 03-03-2559 19-04-2559 26-08-2559 19-04-2560 19-04-2561 27-08-2561 18-04-2562 28-08-2562 28-02-2563 16-04-2563 26-11-2563 02-03-2564 16-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,690 4,907 4,872 4,150 4,222 6,012 5,477 5,590 6,352 10,029 8,364 9,010 8,922
%การถือ 0.77% 0.80% 0.79% 0.68% 0.69% 0.98% 0.89% 0.91% 1.04% 1.64% 1.36% 1.47% 1.46%
มูลค่า (พัน) 34,005 35,575 35,325 30,085 30,610 43,587 39,706 40,525 46,051 72,713 60,641 65,325 64,684

SA ราคาล่าสุด 7.25

วันที่ 10-03-2564 16-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 34,349 45,097
%การถือ 3.09% 4.06%
มูลค่า (พัน) 231,855 304,405

SABINA ราคาล่าสุด 6.75

วันที่ 06-03-2563 08-06-2563 27-08-2563 05-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,068 2,858 2,758 4,236
%การถือ 2.03% 0.82% 0.79% 1.22%
มูลค่า (พัน) 149,836 60,586 58,475 89,803

SABUY ราคาล่าสุด 21.20

วันที่ 18-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 25,306
%การถือ 2.52%
มูลค่า (พัน) 140,448

SAFARI ราคาล่าสุด 5.55

วันที่ 25-12-2562 14-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 38,822 38,822
%การถือ 1.35% 1.35%
มูลค่า (พัน) 0 0

SAK ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 14,047
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 168,564

SAMART ราคาล่าสุด 12.00

วันที่ 11-03-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 16,820 18,523
%การถือ 1.67% 1.84%
มูลค่า (พัน) 165,681 182,456

SAMCO ราคาล่าสุด 9.85

วันที่ 02-03-2563 10-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,202 6,141
%การถือ 0.97% 0.96%
มูลค่า (พัน) 10,605 10,501

SAMTEL ราคาล่าสุด 1.71

วันที่ 11-03-2563 15-06-2563 17-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,450 4,533 4,333
%การถือ 0.72% 0.73% 0.70%
มูลค่า (พัน) 32,042 32,635 31,194

SAPPE ราคาล่าสุด 7.20

วันที่ 10-04-2563 01-07-2563 24-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,368 5,602 4,683
%การถือ 2.09% 1.84% 1.54%
มูลค่า (พัน) 162,393 142,863 119,406

SAT ราคาล่าสุด 25.50

วันที่ 05-03-2563 10-06-2563 20-08-2563 04-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 54,708 50,794 46,455 32,893
%การถือ 12.87% 11.95% 10.93% 7.74%
มูลค่า (พัน) 1,017,578 944,774 864,063 611,805

SAWAD ราคาล่าสุด 18.60

วันที่ 13-03-2563 07-07-2563 18-08-2563 17-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 150,172 159,724 155,503 165,626
%การถือ 11.24% 11.63% 11.32% 12.06%
มูลค่า (พัน) 11,638,327 12,378,602 12,051,495 12,836,023

SC ราคาล่าสุด 77.50

วันที่ 13-03-2563 15-06-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 42,767 40,876 92,693
%การถือ 1.02% 0.98% 2.22%
มูลค่า (พัน) 128,301 122,629 278,079

SCB ราคาล่าสุด 3.00

วันที่ 04-03-2563 22-05-2563 04-03-2564 21-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 315,876 346,262 360,414 347,350
%การถือ 9.30% 10.20% 10.61% 10.23%
มูลค่า (พัน) 31,587,627 34,626,231 36,041,367 34,735,042

SCC ราคาล่าสุด 100.00

วันที่ 13-02-2563 13-05-2563 14-08-2563 11-09-2563 11-02-2564 09-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 117,879 116,327 117,932 115,932 133,481 133,395
%การถือ 9.82% 9.69% 9.83% 9.66% 11.12% 11.12%
มูลค่า (พัน) 54,460,195 53,742,912 54,484,730 53,560,714 61,668,035 61,628,691

SCCC ราคาล่าสุด 462.00

วันที่ 05-03-2563 25-02-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,293 4,973
%การถือ 1.44% 1.67%
มูลค่า (พัน) 749,192 867,783

SCGP ราคาล่าสุด 174.50

วันที่ 10-02-2564 08-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 58,342 91,023
%การถือ 1.36% 2.12%
มูลค่า (พัน) 3,150,445 4,915,230

SCI ราคาล่าสุด 54.00

วันที่ 09-03-2563 08-07-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 62,141 57,209 38,909
%การถือ 8.29% 7.63% 5.19%
มูลค่า (พัน) 116,826 107,554 73,149

SCM ราคาล่าสุด 1.88

วันที่ 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,379
%การถือ 1.23%
มูลค่า (พัน) 33,795

SCP ราคาล่าสุด 4.58

วันที่ 13-03-2563 24-06-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 15,883 15,406 12,858
%การถือ 5.29% 5.14% 4.29%
มูลค่า (พัน) 109,593 106,299 88,719

SE-ED ราคาล่าสุด 6.90

วันที่ 12-03-2563 02-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,973 2,324
%การถือ 0.76% 0.59%
มูลค่า (พัน) 5,857 4,578

SEAFCO ราคาล่าสุด 1.97

วันที่ 17-03-2563 01-06-2563 31-08-2563 26-11-2563 17-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,450 18,789 17,347 15,051 14,826
%การถือ 1.68% 2.54% 2.35% 2.03% 2.00%
มูลค่า (พัน) 58,266 87,934 81,185 70,438 69,385

SEAOIL ราคาล่าสุด 4.68

วันที่ 17-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,935
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 8,569

SENA ราคาล่าสุด 2.92

วันที่ 12-05-2563 28-08-2563 26-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 27,666 28,030 39,614
%การถือ 1.94% 1.97% 2.78%
มูลค่า (พัน) 125,604 127,255 179,848

SF ราคาล่าสุด 4.54

วันที่ 26-02-2563 01-04-2563 25-02-2564 31-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 29,878 28,107 34,091 35,561
%การถือ 1.40% 1.32% 1.60% 1.67%
มูลค่า (พัน) 186,738 175,667 213,070 222,255

SFLEX ราคาล่าสุด 6.25

วันที่ 12-03-2563 28-05-2563 24-08-2563 15-03-2564 20-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 11,351 12,777 15,254 19,300 20,293
%การถือ 2.77% 3.12% 3.72% 2.35% 2.47%
มูลค่า (พัน) 75,484 84,965 101,441 128,342 134,951

SGP ราคาล่าสุด 6.65

วันที่ 04-03-2563 22-06-2563 26-08-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 33,314 33,781 28,175 35,391
%การถือ 1.81% 1.84% 1.53% 1.93%
มูลค่า (พัน) 366,456 371,588 309,921 389,300

SHR ราคาล่าสุด 11.00

วันที่ 11-03-2563 29-05-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 119,134 140,161 188,361
%การถือ 3.32% 3.90% 5.24%
มูลค่า (พัน) 355,020 417,680 561,317

SIAM ราคาล่าสุด 2.98

วันที่ 16-03-2563 24-06-2563 20-07-2563 18-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 13,926 13,034 12,877 12,868
%การถือ 2.35% 2.20% 2.17% 2.17%
มูลค่า (พัน) 33,700 31,543 31,163 31,140

SIMAT ราคาล่าสุด 2.42

วันที่ 09-11-2563 29-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,954 13,540
%การถือ 1.51% 2.57%
มูลค่า (พัน) 45,336 77,180

SINGER ราคาล่าสุด 5.70

วันที่ 09-03-2563 05-06-2563 25-08-2563 14-10-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,250 10,360 13,966 16,127 13,715
%การถือ 2.30% 2.58% 3.42% 3.91% 3.01%
มูลค่า (พัน) 372,309 416,980 562,148 649,129 552,018

SIRI ราคาล่าสุด 40.25

วันที่ 16-03-2563 22-06-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 907,478 703,306 623,380
%การถือ 6.11% 4.73% 4.19%
มูลค่า (พัน) 916,552 710,339 629,614

SIS ราคาล่าสุด 1.01

วันที่ 09-03-2563 27-05-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,743 4,499 8,779
%การถือ 1.35% 1.28% 2.51%
มูลค่า (พัน) 149,397 141,710 276,536

SISB ราคาล่าสุด 31.50

วันที่ 11-03-2563 12-06-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 14,001 12,706 4,693
%การถือ 1.49% 1.35% 0.50%
มูลค่า (พัน) 135,806 123,251 45,519

SITHAI ราคาล่าสุด 9.70

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,965
%การถือ 0.66%
มูลค่า (พัน) 18,145

SKN ราคาล่าสุด 1.01

วันที่ 12-03-2563 31-07-2563 01-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,432 7,860 6,361
%การถือ 1.05% 0.98% 0.80%
มูลค่า (พัน) 43,425 40,476 32,759

SKR ราคาล่าสุด 5.15

วันที่ 05-03-2563 30-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,248 18,230
%การถือ 0.91% 0.91%
มูลค่า (พัน) 150,546 150,398

SKY ราคาล่าสุด 8.25

วันที่ 01-04-2563 19-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,951 8,241
%การถือ 1.11% 1.48%
มูลค่า (พัน) 69,031 95,601

SLM ราคาล่าสุด 11.60

วันที่ 01-04-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,913 9,913
%การถือ 1.40% 1.40%
มูลค่า (พัน) 0 0

SMIT ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-05-2563 03-07-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,314 6,456 6,169
%การถือ 1.19% 1.22% 1.16%
มูลค่า (พัน) 28,919 29,569 28,254

SMK ราคาล่าสุด 4.58

วันที่ 11-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,864 2,018
%การถือ 0.93% 1.01%
มูลค่า (พัน) 69,900 75,671

SMPC ราคาล่าสุด 37.50

วันที่ 06-03-2563 08-04-2563 24-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,067 4,176 9,202
%การถือ 0.76% 0.78% 1.72%
มูลค่า (พัน) 43,518 44,683 98,464

SMT ราคาล่าสุด 10.70

วันที่ 13-03-2563 24-06-2563 25-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 16,584 17,179 38,859
%การถือ 1.98% 2.05% 4.65%
มูลค่า (พัน) 92,868 96,205 217,611

SNC ราคาล่าสุด 5.60

วันที่ 02-03-2563 18-08-2563 30-12-2563 03-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,353 6,128 7,277 5,960
%การถือ 2.56% 2.13% 2.53% 2.07%
มูลค่า (พัน) 109,556 91,303 108,424 88,804

SOLAR ราคาล่าสุด 14.90

วันที่ 10-07-2563 02-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,989 17,432
%การถือ 1.84% 3.20%
มูลค่า (พัน) 18,580 32,424

SONIC ราคาล่าสุด 1.86

วันที่ 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,457
%การถือ 2.26%
มูลค่า (พัน) 41,108

SORKON ราคาล่าสุด 3.30

วันที่ 12-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 542 542
%การถือ 1.68% 1.68%
มูลค่า (พัน) 2,737 2,737

SPA ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 13-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 19,862
%การถือ 3.48%
มูลค่า (พัน) 147,975

SPACK ราคาล่าสุด 7.45

วันที่ 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,335
%การถือ 0.44%
มูลค่า (พัน) 4,617

SPALI ราคาล่าสุด 3.46

วันที่ 11-03-2563 26-05-2563 26-08-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 126,305 129,787 134,550 155,738
%การถือ 5.89% 6.06% 6.28% 7.27%
มูลค่า (พัน) 2,538,731 2,608,715 2,704,456 3,130,325

SPCG ราคาล่าสุด 20.10

วันที่ 17-03-2563 25-08-2563 14-12-2563 17-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 44,817 40,616 44,235 46,227
%การถือ 4.60% 4.17% 4.54% 4.38%
มูลค่า (พัน) 847,051 767,650 836,041 873,696

SPI ราคาล่าสุด 18.90

วันที่ 23-03-2563 23-04-2563 02-07-2563 30-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,419 4,424 4,417 4,857
%การถือ 0.77% 0.77% 0.77% 0.85%
มูลค่า (พัน) 273,968 274,290 273,825 301,157

SPRC ราคาล่าสุด 62.00

วันที่ 12-05-2559 26-08-2559 20-04-2560 18-04-2561 28-08-2561 07-03-2562 22-08-2562 06-03-2563 28-08-2563 05-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 423,989 522,772 481,916 422,806 353,055 202,468 213,395 151,716 178,316 272,432
%การถือ 9.78% 12.06% 11.11% 9.75% 8.14% 4.67% 4.92% 3.50% 4.11% 6.28%
มูลค่า (พัน) 3,900,695 4,809,504 4,433,629 3,889,816 3,248,110 1,862,707 1,963,232 1,395,790 1,640,508 2,506,377

SPVI ราคาล่าสุด 9.20

วันที่ 28-02-2563 19-06-2563 03-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,911 4,416 12,462
%การถือ 1.98% 1.10% 3.12%
มูลค่า (พัน) 55,773 31,129 87,860

SQ ราคาล่าสุด 7.05

วันที่ 27-05-2563 07-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,159 30,905
%การถือ 0.80% 2.70%
มูลค่า (พัน) 19,051 64,282

SSF ราคาล่าสุด 2.08

วันที่ 09-03-2563 14-04-2563 05-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,599 6,599 4,681
%การถือ 2.44% 2.44% 1.73%
มูลค่า (พัน) 59,392 59,393 42,133

SSSC ราคาล่าสุด 9.00

วันที่ 16-03-2563 11-05-2563 27-05-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 8,909 8,908 8,916 9,069
%การถือ 1.39% 1.39% 1.39% 1.42%
มูลค่า (พัน) 29,044 29,039 29,065 29,565

SST ราคาล่าสุด 3.26

วันที่ 25-03-2563 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,672 2,672
%การถือ 0.59% 0.59%
มูลค่า (พัน) 10,743 10,743

STA ราคาล่าสุด 4.02

วันที่ 23-03-2563 30-04-2563 28-05-2563 27-11-2563 02-03-2564 16-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 105,326 99,990 155,149 187,790 234,136 166,787
%การถือ 6.86% 6.51% 10.10% 12.23% 15.24% 10.86%
มูลค่า (พัน) 5,187,318 4,924,504 7,641,103 9,248,636 11,531,178 8,214,269

STANLY ราคาล่าสุด 49.25

วันที่ 01-06-2563 14-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,370 2,309
%การถือ 3.09% 3.01%
มูลค่า (พัน) 421,927 411,060

STARK ราคาล่าสุด 178.00

วันที่ 04-01-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 51,241
%การถือ 0.43%
มูลค่า (พัน) 224,438

STEC ราคาล่าสุด 4.38

วันที่ 25-03-2563 24-06-2563 08-10-2563 26-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 143,933 123,899 98,962 99,438
%การถือ 9.44% 8.12% 6.49% 6.52%
มูลค่า (พัน) 2,043,850 1,759,369 1,405,265 1,412,016

STGT ราคาล่าสุด 14.20

วันที่ 30-11-2563 02-03-2564 16-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 61,620 148,615 179,741
%การถือ 4.31% 5.20% 6.29%
มูลค่า (พัน) 2,788,284 6,724,810 8,133,298

STPI ราคาล่าสุด 45.25

วันที่ 25-03-2563 24-06-2563 08-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 40,927 44,153 35,063
%การถือ 2.52% 2.72% 2.16%
มูลค่า (พัน) 162,070 174,845 138,851

SUN ราคาล่าสุด 3.96

วันที่ 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 8,999
%การถือ 2.09%
มูลค่า (พัน) 66,591

SUPER ราคาล่าสุด 7.40

วันที่ 16-03-2563 15-03-2564 07-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 808,971 965,166 954,415
%การถือ 2.96% 3.53% 3.49%
มูลค่า (พัน) 760,433 907,256 897,150

SUSCO ราคาล่าสุด 0.94

วันที่ 13-03-2563 11-09-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 33,770 29,996 23,081
%การถือ 3.07% 2.73% 2.10%
มูลค่า (พัน) 107,389 95,386 73,396

SUTHA ราคาล่าสุด 3.18

วันที่ 16-03-2559 18-10-2559 19-04-2560 20-04-2561 29-08-2561 29-05-2562 19-07-2562 29-08-2562 25-11-2562 11-03-2563 28-05-2563 30-11-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,190 4,166 3,561 7,039 7,651 8,165 8,167 8,214 13,376 14,031 15,396 16,296 16,332
%การถือ 1.40% 1.39% 1.19% 2.35% 2.55% 2.72% 2.72% 2.74% 4.46% 4.68% 5.13% 5.43% 5.44%
มูลค่า (พัน) 19,191 19,081 16,310 32,237 35,040 37,398 37,405 37,621 61,263 64,264 70,511 74,635 74,801

SVI ราคาล่าสุด 4.58

วันที่ 05-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 18,653
%การถือ 0.82%
มูลค่า (พัน) 92,520

SVOA ราคาล่าสุด 4.96

วันที่ 12-03-2563 03-07-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 15,567 10,392 12,760
%การถือ 2.20% 1.47% 1.80%
มูลค่า (พัน) 38,295 25,565 31,390

SWC ราคาล่าสุด 2.46

วันที่ 13-03-2563 07-05-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,734 2,226 1,657
%การถือ 0.57% 0.71% 0.53%
มูลค่า (พัน) 10,574 13,581 10,108

SYNEX ราคาล่าสุด 6.10

วันที่ 09-03-2563 08-05-2563 26-08-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 14,608 10,058 26,145 27,038
%การถือ 1.72% 1.19% 3.09% 3.19%
มูลค่า (พัน) 401,729 276,604 718,986 743,541

SYNTEC ราคาล่าสุด 27.50

วันที่ 25-03-2563 12-05-2563 01-09-2563 31-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 40,250 34,042 32,769 48,562
%การถือ 2.52% 2.13% 2.05% 3.04%
มูลค่า (พัน) 85,329 72,169 69,470 102,952

T ราคาล่าสุด 2.12

วันที่ 23-01-2563 18-03-2563 02-06-2563 22-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 575,986 524,809 508,490 485,828
%การถือ 5.69% 5.19% 5.03% 4.44%
มูลค่า (พัน) 34,559 31,489 30,509 29,150

TACC ราคาล่าสุด 0.06

วันที่ 29-04-2559 26-04-2561 23-08-2561 30-04-2562 27-08-2562 16-03-2563 10-04-2563 20-08-2563 08-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,539 8,823 9,114 18,628 20,479 18,923 19,752 67,297 53,779
%การถือ 1.24% 1.45% 1.50% 3.06% 3.37% 3.11% 3.25% 11.07% 8.85%
มูลค่า (พัน) 52,770 61,761 63,799 130,395 143,355 132,460 138,261 471,079 376,456

TAE ราคาล่าสุด 7.00

วันที่ 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,100
%การถือ 1.11%
มูลค่า (พัน) 27,971

TAKUNI ราคาล่าสุด 2.52

วันที่ 16-03-2563 18-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,447 6,275
%การถือ 0.81% 0.78%
มูลค่า (พัน) 9,477 9,224

TAPAC ราคาล่าสุด 1.47

วันที่ 12-03-2563 05-02-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,743 5,025
%การถือ 1.15% 1.22%
มูลค่า (พัน) 20,869 22,109

TASCO ราคาล่าสุด 4.40

วันที่ 02-03-2563 01-09-2563 03-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 146,456 120,268 81,511
%การถือ 9.29% 7.62% 5.16%
มูลค่า (พัน) 2,943,767 2,417,389 1,638,377

TC ราคาล่าสุด 20.10

วันที่ 12-03-2563 11-05-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,132 6,398 6,143
%การถือ 1.86% 1.94% 1.86%
มูลค่า (พัน) 40,473 42,225 40,542

TCAP ราคาล่าสุด 6.60

วันที่ 30-12-2562 10-03-2563 14-04-2563 16-06-2563 13-08-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 157,860 154,832 132,297 139,502 124,961 98,968
%การถือ 13.55% 13.29% 11.35% 11.97% 10.73% 8.49%
มูลค่า (พัน) 5,406,715 5,302,989 4,531,163 4,777,929 4,279,901 3,389,655

TCC ราคาล่าสุด 34.25

วันที่ 01-04-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 16,197 16,600
%การถือ 1.27% 1.30%
มูลค่า (พัน) 7,613 7,802

TCJ ราคาล่าสุด 0.47

วันที่ 12-03-2563 19-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,320 4,284 4,189
%การถือ 4.09% 4.06% 3.97%
มูลค่า (พัน) 25,702 25,488 24,925

TCMC ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 20-03-2563 22-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 11,131 6,582 12,348
%การถือ 1.46% 0.86% 1.62%
มูลค่า (พัน) 22,484 13,295 24,944

TEAM ราคาล่าสุด 2.02

วันที่ 09-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,784
%การถือ 1.22%
มูลค่า (พัน) 15,878

TEAMG ราคาล่าสุด 2.04

วันที่ 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,574
%การถือ 1.11%
มูลค่า (พัน) 19,238

TFG ราคาล่าสุด 2.54

วันที่ 26-08-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 54,149 40,187
%การถือ 0.97% 0.72%
มูลค่า (พัน) 276,158 204,954

TH ราคาล่าสุด 5.10

วันที่ 25-03-2563 28-05-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 22,986 22,984 21,371
%การถือ 2.38% 2.38% 2.21%
มูลค่า (พัน) 24,825 24,823 23,081

THAI ราคาล่าสุด 1.08

วันที่ 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 56,069
%การถือ 2.57%
มูลค่า (พัน) 115,503

THANI ราคาล่าสุด 2.06

วันที่ 05-03-2563 10-06-2563 26-08-2563 05-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 92,026 134,201 110,602 143,373
%การถือ 2.44% 3.55% 2.93% 2.53%
มูลค่า (พัน) 393,871 574,381 473,376 613,638

THCOM ราคาล่าสุด 4.28

วันที่ 26-02-2563 18-06-2563 19-02-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 29,074 33,575 30,413
%การถือ 2.65% 3.06% 2.77%
มูลค่า (พัน) 293,644 339,107 307,170

THE ราคาล่าสุด 10.10

วันที่ 28-08-2562 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,495 7,221
%การถือ 0.95% 0.66%
มูลค่า (พัน) 32,325 22,241

THG ราคาล่าสุด 3.08

วันที่ 07-05-2562 28-08-2562 13-03-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,559 14,860 15,618 15,148
%การถือ 0.89% 1.75% 1.84% 1.78%
มูลค่า (พัน) 190,868 375,222 394,356 382,485

THIP ราคาล่าสุด 25.25

วันที่ 20-03-2563 16-04-2563 05-06-2563 24-08-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 11,424 11,475 11,536 11,485 11,475
%การถือ 14.28% 14.34% 14.42% 14.36% 14.34%
มูลค่า (พัน) 394,114 395,887 397,995 396,239 395,900

THRE ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 11-03-2563 09-06-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 129,446 119,441 106,591
%การถือ 3.07% 2.83% 2.53%
มูลค่า (พัน) 194,168 179,161 159,886

THREL ราคาล่าสุด 1.50

วันที่ 03-09-2557 11-03-2558 10-03-2559 31-08-2559 10-08-2560 03-05-2561 04-09-2561 30-04-2562 03-09-2562 04-03-2563 04-06-2563 08-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,887 6,613 5,194 6,992 8,629 12,740 11,110 10,480 9,744 9,082 10,331 17,862
%การถือ 1.15% 1.10% 0.87% 1.17% 1.44% 2.12% 1.85% 1.75% 1.62% 1.51% 1.72% 2.98%
มูลค่า (พัน) 26,582 25,526 20,049 26,989 33,309 49,177 42,885 40,453 37,610 35,058 39,878 68,949

TIGER ราคาล่าสุด 3.86

วันที่ 09-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,346 5,338
%การถือ 1.16% 1.16%
มูลค่า (พัน) 15,609 15,588

TIP ราคาล่าสุด 2.92

วันที่ 16-03-2563 04-06-2563 08-09-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 8,193 8,357 11,352 8,577
%การถือ 1.37% 1.39% 1.89% 1.43%
มูลค่า (พัน) 237,583 242,344 329,200 248,722

TIPCO ราคาล่าสุด 29.00

วันที่ 05-03-2563 20-04-2563 01-09-2563 11-03-2564 22-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,556 9,633 9,872 14,695 18,409
%การถือ 1.98% 2.00% 2.05% 3.05% 3.81%
มูลค่า (พัน) 89,831 90,553 92,798 138,137 173,042

TISCO ราคาล่าสุด 9.40

วันที่ 10-03-2563 04-06-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 96,782 89,446 94,978
%การถือ 12.09% 11.17% 11.86%
มูลค่า (พัน) 8,661,970 8,005,385 8,500,514

TITLE ราคาล่าสุด 89.50

วันที่ 05-03-2563 02-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,256 19,549
%การถือ 1.86% 2.69%
มูลค่า (พัน) 30,395 48,482

TK ราคาล่าสุด 2.48

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,842
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 29,552

TKN ราคาล่าสุด 10.40

วันที่ 10-03-2559 25-08-2559 15-03-2560 13-03-2561 24-08-2561 14-03-2562 29-08-2562 10-03-2563 25-08-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 25,214 12,421 32,733 22,904 15,352 77,354 50,831 87,891 99,281 96,793
%การถือ 1.83% 0.90% 2.37% 1.66% 1.11% 5.61% 3.68% 6.37% 7.19% 7.01%
มูลค่า (พัน) 233,231 114,891 302,785 211,865 142,010 715,523 470,189 812,995 918,351 895,339

TKS ราคาล่าสุด 9.25

วันที่ 20-03-2563 08-05-2563 28-08-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,377 2,623 2,684 13,936
%การถือ 0.51% 0.57% 0.58% 3.02%
มูลค่า (พัน) 24,012 26,493 27,110 140,757

TKT ราคาล่าสุด 10.10

วันที่ 13-03-2563 28-05-2563 28-08-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,528 6,418 6,551 6,671
%การถือ 3.05% 3.00% 3.06% 2.81%
มูลค่า (พัน) 8,095 7,959 8,123 8,272

TMB ราคาล่าสุด 1.24

วันที่ 12-03-2563 09-04-2563 09-07-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,300,772 4,000,964 4,155,143 3,194,758
%การถือ 4.46% 4.15% 4.31% 3.31%
มูลค่า (พัน) 4,945,888 4,601,108 4,778,415 3,673,971

TMD ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 12-03-2563 17-06-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,322 3,281 3,351
%การถือ 2.21% 2.19% 2.23%
มูลค่า (พัน) 77,066 76,110 77,752

TMILL ราคาล่าสุด 23.20

วันที่ 12-11-2563 24-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,638 3,889
%การถือ 0.66% 0.98%
มูลค่า (พัน) 10,077 14,855

TMT ราคาล่าสุด 3.82

วันที่ 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,423
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 54,846

TMW ราคาล่าสุด 12.40

วันที่ 03-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 599
%การถือ 1.50%
มูลค่า (พัน) 21,424

TNDT ราคาล่าสุด 35.75

วันที่ 10-03-2563 26-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 575 982
%การถือ 0.57% 0.98%
มูลค่า (พัน) 3,076 5,253

TNH ราคาล่าสุด 5.35

วันที่ 03-12-2556 03-12-2557 02-12-2558 02-11-2559 08-12-2559 30-11-2560 28-09-2561 22-11-2561 26-09-2562 28-11-2562 25-09-2563 30-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,048 5,387 4,982 4,489 3,905 1,664 2,735 2,723 1,420 1,413 1,062 1,001
%การถือ 2.25% 2.99% 2.77% 2.49% 2.17% 0.92% 1.52% 1.51% 0.79% 0.78% 0.59% 0.56%
มูลค่า (พัน) 123,457 164,300 151,944 136,908 119,096 50,751 83,423 83,063 43,316 43,087 32,385 30,516

TNITY ราคาล่าสุด 30.50

วันที่ 16-03-2563 02-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,635 2,876
%การถือ 1.32% 1.34%
มูลค่า (พัน) 17,786 19,414

TNL ราคาล่าสุด 6.75

วันที่ 13-03-2563 21-04-2563 02-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 943 943 943
%การถือ 0.79% 0.79% 0.79%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

TOA ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 03-05-2561 28-08-2562 13-03-2563 07-04-2563 01-07-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,010 17,875 19,254 20,375 14,089 14,527
%การถือ 0.59% 0.88% 0.95% 1.00% 0.69% 0.72%
มูลค่า (พัน) 405,325 603,271 649,829 687,653 475,496 490,277

TOP ราคาล่าสุด 33.75

วันที่ 28-02-2563 12-05-2563 08-09-2563 01-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 178,407 134,284 128,325 122,627
%การถือ 8.75% 6.58% 6.29% 6.01%
มูลค่า (พัน) 10,392,225 7,822,016 7,474,918 7,143,011

TOPP ราคาล่าสุด 58.25

วันที่ 13-03-2563 30-04-2563 22-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 41 57 57
%การถือ 0.68% 0.95% 0.95%
มูลค่า (พัน) 9,061 12,619 12,553

TPAC ราคาล่าสุด 221.00

วันที่ 20-03-2563 05-05-2563 23-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,875 10,405 11,235
%การถือ 3.02% 3.19% 3.44%
มูลค่า (พัน) 151,080 159,203 171,894

TPBI ราคาล่าสุด 15.30

วันที่ 11-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,134
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 13,873

TPCH ราคาล่าสุด 6.50

วันที่ 18-03-2559 18-08-2560 08-05-2561 08-05-2562 22-08-2562 10-03-2563 07-05-2563 01-06-2563 21-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,706 19,558 17,395 17,461 22,873 13,917 14,519 15,864 16,450
%การถือ 1.92% 4.87% 4.34% 4.35% 5.70% 3.47% 3.62% 3.95% 4.10%
มูลค่า (พัน) 109,422 277,726 247,016 247,947 324,803 197,616 206,166 225,272 233,588

TPCORP ราคาล่าสุด 14.20

วันที่ 10-01-2563 22-04-2563 02-07-2563 25-11-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,714 1,717 1,711 1,704 1,700
%การถือ 1.59% 1.59% 1.58% 1.58% 1.57%
มูลค่า (พัน) 22,285 22,322 22,242 22,156 22,100

TPIPL ราคาล่าสุด 13.00

วันที่ 12-03-2563 09-07-2563 10-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 273,161 271,770 260,386
%การถือ 1.42% 1.42% 1.36%
มูลค่า (พัน) 562,711 559,847 536,395

TPIPP ราคาล่าสุด 2.06

วันที่ 14-06-2561 18-09-2561 08-03-2562 14-06-2562 13-09-2562 13-12-2562 13-03-2563 10-07-2563 08-09-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 89,381 82,826 87,340 78,909 84,431 104,538 111,403 145,115 146,777 156,679
%การถือ 1.06% 0.99% 1.04% 0.94% 1.01% 1.24% 1.33% 1.73% 1.75% 1.87%
มูลค่า (พัน) 409,365 379,344 400,018 361,403 386,695 478,786 510,225 664,628 672,240 717,590

TPLAS ราคาล่าสุด 4.58

วันที่ 23-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,042
%การถือ 0.76%
มูลค่า (พัน) 4,983

TPOLY ราคาล่าสุด 2.44

วันที่ 11-03-2563 07-05-2563 01-06-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,837 14,699 15,033 12,801
%การถือ 2.24% 2.57% 2.62% 2.23%
มูลค่า (พัน) 33,632 38,513 39,386 33,538

TPS ราคาล่าสุด 2.62

วันที่ 07-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,994
%การถือ 1.43%
มูลค่า (พัน) 9,187

TQM ราคาล่าสุด 2.30

วันที่ 29-08-2562 17-03-2563 24-08-2563 26-11-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,347 17,080 17,365 12,059 7,738
%การถือ 2.45% 5.69% 5.79% 4.02% 2.58%
มูลค่า (พัน) 877,943 2,041,095 2,075,177 1,441,095 924,658

TR ราคาล่าสุด 119.50

วันที่ 13-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,023
%การถือ 1.50%
มูลค่า (พัน) 91,458

TRC ราคาล่าสุด 30.25

วันที่ 27-03-2563 30-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 338,676 256,997
%การถือ 3.53% 2.68%
มูลค่า (พัน) 54,188 41,119

TRITN ราคาล่าสุด 0.16

วันที่ 17-03-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 198,451 269,851
%การถือ 2.06% 2.80%
มูลค่า (พัน) 69,458 94,448

TRT ราคาล่าสุด 0.35

วันที่ 12-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,806
%การถือ 0.91%
มูลค่า (พัน) 6,622

TRU ราคาล่าสุด 2.36

วันที่ 12-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,806
%การถือ 0.81%
มูลค่า (พัน) 19,130

TRUBB ราคาล่าสุด 3.98

วันที่ 26-03-2563 13-07-2563 27-11-2563 31-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 13,916 12,388 11,703 15,198
%การถือ 2.04% 1.82% 1.72% 2.23%
มูลค่า (พัน) 38,687 34,439 32,534 42,251

TRUE ราคาล่าสุด 2.78

วันที่ 21-05-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,030,519 1,835,823
%การถือ 6.09% 5.50%
มูลค่า (พัน) 6,497,661 5,874,632

TSC ราคาล่าสุด 3.20

วันที่ 29-01-2563 09-12-2563 29-01-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,520 12,532 12,542
%การถือ 4.82% 4.82% 4.83%
มูลค่า (พัน) 130,211 130,335 130,439

TSE ราคาล่าสุด 10.40

วันที่ 12-03-2563 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 24,248 21,753
%การถือ 1.15% 1.03%
มูลค่า (พัน) 65,954 59,169

TSF ราคาล่าสุด 2.72

วันที่ 14-08-2563 28-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 184,720 184,720
%การถือ 2.67% 2.67%
มูลค่า (พัน) 0 0

TSI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 18-03-2563 27-08-2563 25-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 69,356 69,882 95,520
%การถือ 3.64% 3.67% 5.02%
มูลค่า (พัน) 24,968 25,157 34,387

TSR ราคาล่าสุด 0.36

วันที่ 29-08-2557 17-03-2560 07-05-2561 29-08-2561 07-05-2562 28-08-2562 05-05-2563 27-05-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,251 7,559 14,978 3,386 3,633 3,667 4,487 4,487 5,140
%การถือ 0.65% 1.62% 2.90% 0.65% 0.66% 0.67% 0.82% 0.82% 0.94%
มูลค่า (พัน) 12,154 40,819 80,879 18,285 19,616 19,800 24,227 24,228 27,754

TSTH ราคาล่าสุด 5.40

วันที่ 18-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 73,062
%การถือ 0.87%
มูลค่า (พัน) 153,431

TTA ราคาล่าสุด 2.10

วันที่ 26-03-2563 25-06-2563 26-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 62,069 40,421 54,608
%การถือ 3.41% 2.22% 3.00%
มูลค่า (พัน) 1,073,799 699,277 944,712

TTCL ราคาล่าสุด 17.30

วันที่ 25-03-2563 03-07-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 26,097 27,363 14,969
%การถือ 4.24% 4.44% 2.43%
มูลค่า (พัน) 148,750 155,971 85,325

TTW ราคาล่าสุด 5.70

วันที่ 10-03-2563 03-09-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 270,387 255,489 210,918
%การถือ 6.78% 6.40% 5.29%
มูลค่า (พัน) 3,109,449 2,938,119 2,425,556

TU ราคาล่าสุด 11.50

วันที่ 03-03-2563 26-08-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 555,201 618,690 718,533
%การถือ 11.64% 12.97% 15.06%
มูลค่า (พัน) 8,272,499 9,218,484 10,706,148

TVD ราคาล่าสุด 14.90

วันที่ 12-03-2563 12-05-2563 27-11-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 14,469 16,233 17,129 24,735
%การถือ 2.22% 2.50% 2.24% 3.23%
มูลค่า (พัน) 18,521 20,778 21,926 31,661

TVI ราคาล่าสุด 1.28

วันที่ 05-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,870
%การถือ 0.62%
มูลค่า (พัน) 9,629

TVO ราคาล่าสุด 5.15

วันที่ 16-03-2563 29-05-2563 31-08-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 53,943 47,497 46,642 39,396
%การถือ 6.67% 5.87% 5.77% 4.87%
มูลค่า (พัน) 1,807,084 1,591,139 1,562,492 1,319,771

TVT ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 09-03-2563 05-06-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 11,529 11,524 11,503
%การถือ 1.44% 1.44% 1.44%
มูลค่า (พัน) 8,992 8,989 8,972

TWP ราคาล่าสุด 0.78

วันที่ 12-03-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,154 7,202
%การถือ 2.65% 2.67%
มูลค่า (พัน) 29,047 29,239

TWPC ราคาล่าสุด 4.06

วันที่ 13-03-2563 08-05-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 35,375 38,562 40,728
%การถือ 4.02% 4.38% 4.63%
มูลค่า (พัน) 198,100 215,947 228,076

TWZ ราคาล่าสุด 5.60

วันที่ 16-03-2563 03-07-2563 12-01-2564 23-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 84,613 97,866 103,173 91,743
%การถือ 0.85% 0.99% 1.04% 0.93%
มูลค่า (พัน) 11,846 13,701 14,444 12,844

TYCN ราคาล่าสุด 0.14

วันที่ 13-03-2563 29-06-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 31,168 35,565 40,389
%การถือ 5.22% 5.96% 6.77%
มูลค่า (พัน) 98,492 112,384 127,628

U ราคาล่าสุด 3.16

วันที่ 20-03-2563 25-06-2563 02-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 119,289 102,186 174,770
%การถือ 2.12% 1.82% 3.11%
มูลค่า (พัน) 99,010 84,815 145,059

UAC ราคาล่าสุด 0.83

วันที่ 17-03-2563 26-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,820 6,047
%การถือ 1.02% 0.91%
มูลค่า (พัน) 35,125 31,144

UBIS ราคาล่าสุด 5.15

วันที่ 20-04-2563 28-05-2563 09-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,133 3,782 3,825
%การถือ 1.81% 1.66% 1.68%
มูลค่า (พัน) 26,449 24,207 24,483

UEC ราคาล่าสุด 6.40

วันที่ 12-03-2563 27-08-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 20,968 17,918 18,601
%การถือ 3.68% 3.14% 3.26%
มูลค่า (พัน) 30,404 25,981 26,972

UKEM ราคาล่าสุด 1.45

วันที่ 17-03-2563 10-07-2563 17-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 19,380 23,927 44,208
%การถือ 1.57% 1.94% 3.58%
มูลค่า (พัน) 22,287 27,516 50,839

UMS ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 912
%การถือ 0.08%
มูลค่า (พัน) 921

UNIQ ราคาล่าสุด 1.01

วันที่ 01-04-2563 09-07-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 33,619 20,985 15,314
%การถือ 3.11% 1.94% 1.42%
มูลค่า (พัน) 210,119 131,154 95,715

UP ราคาล่าสุด 6.25

วันที่ 01-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 143
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 2,135

UPA ราคาล่าสุด 14.90

วันที่ 20-03-2563 29-05-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 51,905 50,809 38,958
%การถือ 0.78% 0.76% 0.58%
มูลค่า (พัน) 17,129 16,767 12,856

UREKA ราคาล่าสุด 0.33

วันที่ 12-05-2563 16-06-2563 29-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 23,340 33,881 20,354
%การถือ 3.67% 3.81% 2.29%
มูลค่า (พัน) 20,072 29,138 17,505

UTP ราคาล่าสุด 0.86

วันที่ 09-03-2563 16-06-2563 26-11-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,252 8,902 42,493 57,606
%การถือ 1.12% 1.37% 6.54% 8.86%
มูลค่า (พัน) 162,450 199,401 951,841 1,290,372

UV ราคาล่าสุด 22.40

วันที่ 31-01-2563 14-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 27,760 21,213
%การถือ 1.45% 1.11%
มูลค่า (พัน) 106,042 81,034

UVAN ราคาล่าสุด 3.82

วันที่ 13-03-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,089 14,169
%การถือ 1.50% 1.51%
มูลค่า (พัน) 86,647 87,141

UWC ราคาล่าสุด 6.15

วันที่ 02-04-2563 24-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 102,382 91,567
%การถือ 0.78% 0.70%
มูลค่า (พัน) 11,262 10,072

VCOM ราคาล่าสุด 0.11

วันที่ 12-03-2563 12-06-2563 28-08-2563 08-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,118 17,025 13,813 5,672
%การถือ 1.71% 5.67% 4.60% 1.89%
มูลค่า (พัน) 28,147 93,636 75,972 31,198

VGI ราคาล่าสุด 5.50

วันที่ 26-02-2563 15-06-2563 24-07-2563 01-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 174,052 123,984 103,749 398,230
%การถือ 2.02% 1.44% 1.20% 4.62%
มูลค่า (พัน) 1,053,014 750,105 627,679 2,409,292

VL ราคาล่าสุด 6.05

วันที่ 06-03-2563 15-04-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 37,467 24,957 27,534
%การถือ 4.68% 3.12% 3.44%
มูลค่า (พัน) 98,162 65,386 72,140

VNT ราคาล่าสุด 2.62

วันที่ 07-05-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 22,671 24,235
%การถือ 1.91% 2.04%
มูลค่า (พัน) 872,843 933,065

WHA ราคาล่าสุด 38.50

วันที่ 09-05-2557 17-03-2558 11-03-2559 11-05-2560 09-05-2561 10-05-2562 22-11-2562 11-05-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,625 14,365 293,473 388,721 726,553 696,217 949,790 525,917 513,371
%การถือ 1.05% 1.09% 2.05% 2.71% 5.07% 4.84% 6.46% 3.52% 3.43%
มูลค่า (พัน) 31,571 47,118 962,591 1,275,004 2,383,093 2,283,592 3,115,311 1,725,007 1,683,856

WHAUP ราคาล่าสุด 3.28

วันที่ 07-05-2561 07-05-2562 22-11-2562 18-03-2563 05-05-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 30,386 65,483 59,867 27,420 41,705 52,719
%การถือ 0.79% 1.71% 1.57% 0.72% 1.09% 1.38%
มูลค่า (พัน) 140,992 303,839 277,784 127,230 193,513 244,616

WICE ราคาล่าสุด 4.64

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,624
%การถือ 1.94%
มูลค่า (พัน) 86,474

WIIK ราคาล่าสุด 6.85

วันที่ 11-03-2563 21-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 22,701 22,691
%การถือ 5.19% 5.19%
มูลค่า (พัน) 59,475 59,451

WIN ราคาล่าสุด 2.62

วันที่ 26-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,502
%การถือ 0.98%
มูลค่า (พัน) 2,806

WINNER ราคาล่าสุด 0.51

วันที่ 12-03-2561 24-08-2561 12-03-2562 27-08-2562 11-06-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,701 6,080 7,061 7,195 2,519 2,270
%การถือ 1.43% 1.52% 1.77% 1.80% 0.63% 0.57%
มูลค่า (พัน) 17,900 19,091 22,170 22,592 7,909 7,129

WORK ราคาล่าสุด 3.14

วันที่ 11-03-2563 12-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,569 8,926
%การถือ 3.98% 2.02%
มูลค่า (พัน) 330,305 167,814

XO ราคาล่าสุด 18.80

วันที่ 04-05-2560 24-08-2561 28-08-2562 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,443 2,215 3,445 2,923
%การถือ 0.70% 0.63% 0.81% 0.69%
มูลค่า (พัน) 38,347 34,781 54,094 45,893

YUASA ราคาล่าสุด 15.70

วันที่ 24-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 603
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 11,455

ZMICO ราคาล่าสุด 19.00

วันที่ 16-03-2563 23-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 107,973 108,201
%การถือ 6.53% 6.54%
มูลค่า (พัน) 492,357 493,397
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3