“ บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BTNC ราคาล่าสุด 186.00

วันที่ 30-03-2563 22-04-2563 09-07-2563 26-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 240 240 240 240
%การถือ 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

FE ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 27-03-2563 24-04-2563 09-07-2563 29-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 171 171 171 171
%การถือ 2.17% 2.17% 2.17% 2.17%
มูลค่า (พัน) 31,806 31,806 31,806 31,806

ICC ราคาล่าสุด 186.00

วันที่ 10-03-2563 22-04-2563 26-06-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 27,710 27,710 27,710 27,725
%การถือ 9.53% 9.53% 9.53% 9.54%
มูลค่า (พัน) 886,733 886,733 886,733 887,197

OCC ราคาล่าสุด 32.00

วันที่ 19-03-2563 23-04-2563 02-07-2563 24-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,137 3,137 3,137 3,137
%การถือ 5.23% 5.23% 5.23% 5.23%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

PAF ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 15-04-2563 29-06-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 26,136 26,136 26,136
%การถือ 4.84% 4.84% 4.84%
มูลค่า (พัน) 59,067 59,067 59,067

PB ราคาล่าสุด 2.26

วันที่ 02-04-2563 21-05-2563 02-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,128 3,128 3,128
%การถือ 0.70% 0.70% 0.70%
มูลค่า (พัน) 217,382 217,382 217,382

PG ราคาล่าสุด 69.50

วันที่ 13-03-2563 24-04-2563 30-06-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,290 7,290 7,290 7,290
%การถือ 7.59% 7.59% 7.59% 7.59%
มูลค่า (พัน) 43,376 43,376 43,376 43,376

SINGER ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 09-03-2563 05-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,450 2,450
%การถือ 0.61% 0.61%
มูลค่า (พัน) 102,288 102,288

SPC ราคาล่าสุด 41.75

วันที่ 23-03-2563 23-04-2563 02-07-2563 25-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 13,842 13,842 13,842 13,842
%การถือ 4.19% 4.19% 4.19% 4.19%
มูลค่า (พัน) 840,907 840,907 840,907 840,907

SPI ราคาล่าสุด 60.75

วันที่ 23-03-2563 23-04-2563 02-07-2563 30-11-2563 25-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 19,367 19,367 19,343 19,369 19,369
%การถือ 3.39% 3.39% 3.38% 3.39% 3.39%
มูลค่า (พัน) 1,166,891 1,166,891 1,165,445 1,166,957 1,166,957

TNL ราคาล่าสุด 60.25

วันที่ 13-03-2563 21-04-2563 02-07-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 16,000 16,000 16,000 16,000
%การถือ 13.33% 13.33% 13.33% 13.33%
มูลค่า (พัน) 273,600 273,600 273,600 273,600

TPCORP ราคาล่าสุด 17.10

วันที่ 10-01-2563 22-04-2563 02-07-2563 25-11-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,923 5,923 5,923 5,923 5,923
%การถือ 5.48% 5.48% 5.48% 5.48% 5.48%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

WACOAL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 21-04-2563 26-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,492 4,492
%การถือ 3.74% 3.74%
มูลค่า (พัน) 188,664 188,664
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3