“ บางอ้อ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BFIT ราคาล่าสุด 46.25

วันที่ 14-03-2557 12-03-2558 18-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,290 1,290 1,290
%การถือ 0.65% 0.65% 0.65%
มูลค่า (พัน) 59,663 59,663 59,663
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3