“ บุญสัมพันธ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ATP30 ราคาล่าสุด 1.32

วันที่ 17-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,575
%การถือ 0.72%
มูลค่า (พัน) 4,719

IRCP ราคาล่าสุด 1.32

วันที่ 04-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 480
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 835
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3