“ บุณยวัฒน ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NYT ราคาล่าสุด 4.28

วันที่ 14-03-2557 12-03-2558 14-03-2559 12-05-2560 08-05-2561 30-05-2562 05-03-2563 07-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,625 9,625 9,625 9,625 19,250 19,250 19,250 19,250
%การถือ 1.55% 1.55% 1.55% 1.55% 1.55% 1.55% 1.55% 1.55%
มูลค่า (พัน) 41,195 41,195 41,195 41,195 82,390 82,390 82,390 82,390

PPP ราคาล่าสุด 4.28

วันที่ 08-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 5,904
%การถือ 1.97%
มูลค่า (พัน) 12,989
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3