“ บุนปาน ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MATI ราคาล่าสุด 6.30

วันที่ 08-05-2557 12-05-2558 04-04-2559 03-04-2560 07-05-2561 08-05-2562 13-03-2563 10-07-2563 08-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,183 5,183 5,183 5,183 5,183 5,183 5,183 5,183 5,183
%การถือ 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80%
มูลค่า (พัน) 32,653 32,653 32,653 32,653 32,653 32,653 32,653 32,653 32,653
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3