“ บูรพชัยศรี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMANAH ราคาล่าสุด 5.60

วันที่ 12-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 8,205
%การถือ 0.86%
มูลค่า (พัน) 45,947

FSS ราคาล่าสุด 5.60

วันที่ 06-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 7,633
%การถือ 1.63%
มูลค่า (พัน) 29,768
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3