“ ปฐมา พรประภา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TK ราคาล่าสุด 10.20

วันที่ 07-03-2559 13-03-2560 07-03-2561 12-03-2562 12-03-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 27,567 27,567 27,567 27,567 27,567 30,644
%การถือ 5.51% 5.51% 5.51% 5.51% 5.51% 6.13%
มูลค่า (พัน) 281,180 281,180 281,180 281,180 281,180 312,572
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3