“ ประพล พรประภา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TK ราคาล่าสุด 10.20

วันที่ 07-03-2559 13-03-2560 07-03-2561 12-03-2562 12-03-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 25,567 25,567 25,567 25,567 25,567 25,567
%การถือ 5.11% 5.11% 5.11% 5.11% 5.11% 5.11%
มูลค่า (พัน) 260,780 260,780 260,780 260,780 260,780 260,780
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3