“ ปราโมช ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CPI ราคาล่าสุด 1.99

วันที่ 07-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,000
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 9,780

MVP ราคาล่าสุด 3.26

วันที่ 03-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 500
%การถือ 0.25%
มูลค่า (พัน) 995

PHOL ราคาล่าสุด 1.99

วันที่ 10-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,210
%การถือ 0.75%
มูลค่า (พัน) 4,864

SAMCO ราคาล่าสุด 4.02

วันที่ 18-04-2557 27-02-2558 03-03-2559 21-04-2559 24-08-2559 24-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 6,770 6,770 6,770 6,770 6,770 6,770
%การถือ 1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15%
มูลค่า (พัน) 13,472 13,472 13,472 13,472 13,472 13,472
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3