“ ปุ้ยพันธวงศ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

DEMCO ราคาล่าสุด 3.84

วันที่ 29-08-2557 16-03-2558 28-08-2558 16-03-2559 15-03-2560 15-03-2561 09-05-2562 17-03-2563 17-04-2563 10-06-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 31,038 31,873 32,178 32,578 32,643 33,065 33,213 33,213 33,213 33,213 33,213
%การถือ 4.48% 4.36% 4.41% 4.46% 4.47% 4.53% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55%
มูลค่า (พัน) 119,186 122,393 123,564 125,100 125,350 126,971 127,539 127,539 127,539 127,539 127,539
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3