“ พงศธร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

LEE ราคาล่าสุด 5.70

วันที่ 31-03-2557 31-03-2558 01-04-2559 29-03-2560 30-03-2561 29-03-2562 30-03-2563 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,650 4,650 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
%การถือ 0.50% 0.50% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54%
มูลค่า (พัน) 13,392 13,392 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400

LPH ราคาล่าสุด 2.88

วันที่ 22-10-2558 09-05-2559 04-05-2560 02-05-2561 02-05-2562 27-11-2562 11-03-2563 05-05-2563 28-08-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 23,100 23,100 23,100 22,900 22,900 22,900 22,900 22,900 22,900 22,900
%การถือ 3.08% 3.08% 3.08% 3.05% 3.05% 3.05% 3.05% 3.05% 3.05% 3.05%
มูลค่า (พัน) 120,120 120,120 120,120 119,080 119,080 119,080 119,080 119,080 119,080 119,080

MACO ราคาล่าสุด 5.20

วันที่ 19-08-2557 18-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,097 31,730
%การถือ 1.03% 1.05%
มูลค่า (พัน) 2,137 21,894

PE ราคาล่าสุด 0.69

วันที่ 11-03-2557 13-03-2558 10-03-2559 31-08-2559 07-03-2560 05-03-2561 04-03-2562 02-03-2563 03-07-2563 02-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 13,378 13,416 13,416 13,416 13,416 13,416 13,416 13,416 13,416 13,416
%การถือ 1.67% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PM ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 25-08-2557 10-03-2558 03-03-2559 09-05-2559 29-08-2559 07-03-2560 05-03-2561 24-08-2561 04-03-2562 23-08-2562 02-03-2563 03-07-2563 21-08-2563 02-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,900 4,900 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
%การถือ 0.82% 0.82% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84%
มูลค่า (พัน) 49,000 49,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

PT ราคาล่าสุด 10.00

วันที่ 20-08-2557 10-03-2558 08-03-2559 09-05-2559 29-08-2559 07-03-2560 14-03-2561 24-08-2561 04-03-2562 23-08-2562 02-03-2563 02-07-2563 21-08-2563 02-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 75,444 72,944 72,944 72,944 72,944 58,944 117,888 117,888 117,888 117,888 117,888 117,888 117,888 117,888
%การถือ 53.15% 51.39% 51.39% 51.39% 51.39% 41.53% 41.53% 41.53% 41.53% 41.53% 41.53% 41.53% 41.53% 41.53%
มูลค่า (พัน) 430,030 415,780 415,780 415,780 415,780 335,980 671,960 671,960 671,960 671,960 671,960 671,960 671,960 671,960

SUSCO ราคาล่าสุด 5.70

วันที่ 28-08-2562 13-03-2563 11-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,200 6,200 6,311
%การถือ 0.56% 0.56% 0.57%
มูลค่า (พัน) 21,080 21,080 21,459

TCMC ราคาล่าสุด 3.40

วันที่ 20-03-2563 22-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,700 4,700
%การถือ 0.62% 0.62%
มูลค่า (พัน) 10,246 10,246

UBIS ราคาล่าสุด 2.18

วันที่ 29-08-2557 16-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 12,203 13,421
%การถือ 5.35% 5.89%
มูลค่า (พัน) 82,367 90,588
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3