“ พงศ์รัตนเดชาชัย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CITY ราคาล่าสุด 2.56

วันที่ 13-12-2556 12-12-2557 11-12-2558 12-10-2559 13-12-2559 13-12-2560 16-10-2561 13-12-2561 15-10-2562 15-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,047 7,047 7,047 7,047 7,047 7,047 7,047 7,047 7,047 7,047
%การถือ 2.35% 2.35% 2.35% 2.35% 2.35% 2.35% 2.35% 2.35% 2.35% 2.35%
มูลค่า (พัน) 18,041 18,041 18,041 18,041 18,041 18,041 18,041 18,041 18,041 18,041
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3