“ พรกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BWG ราคาล่าสุด 0.61

วันที่ 15-05-2557 04-06-2558 05-04-2559 17-05-2559 12-05-2560 09-05-2561 10-05-2562 04-12-2562 30-03-2563 13-07-2563 30-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 8,900 36,000 43,300 45,700 48,400 55,000 60,060 58,500 61,000 67,500 71,300
%การถือ 1.18% 1.13% 1.25% 1.30% 1.26% 1.44% 1.57% 1.53% 1.59% 1.76% 1.72%
มูลค่า (พัน) 7,476 30,240 36,372 38,388 40,656 46,200 50,450 49,140 51,240 56,700 59,892

DCON ราคาล่าสุด 0.84

วันที่ 09-05-2557 27-03-2558 30-12-2558 29-03-2559 29-03-2560 28-03-2561 28-03-2562 30-03-2563 30-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,817 835,910 346,355 712,000 787,208 80,000 80,000 80,000 80,000
%การถือ 3.32% 40.63% 16.19% 16.64% 16.58% 1.54% 1.51% 1.49% 1.49%
มูลค่า (พัน) 4,158 509,905 211,276 434,320 480,197 48,800 48,800 48,800 48,800

KAMART ราคาล่าสุด 0.61

วันที่ 30-08-2559 30-05-2560 30-05-2561 24-08-2561 28-05-2562 26-08-2562 27-11-2562 16-03-2563 12-05-2563 29-05-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 13,451 15,031 26,137 25,910 25,910 25,914 25,914 25,920 25,920 25,640 25,640
%การถือ 2.04% 2.28% 2.97% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.95% 2.95% 2.91% 2.91%
มูลค่า (พัน) 56,496 63,129 109,773 108,820 108,820 108,837 108,837 108,862 108,862 107,686 107,686

LIT ราคาล่าสุด 4.20

วันที่ 30-03-2560 26-02-2561 06-03-2562 12-03-2563 07-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,265 1,321 1,321 1,321 1,321
%การถือ 0.63% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
มูลค่า (พัน) 5,489 5,734 5,734 5,734 5,734

MK ราคาล่าสุด 4.34

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 13,000
%การถือ 1.51%
มูลค่า (พัน) 40,040

PRIN ราคาล่าสุด 3.08

วันที่ 23-08-2561 14-03-2562 16-03-2563 01-06-2563 18-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,226 7,000 50,000 59,000 61,000
%การถือ 0.51% 0.57% 4.10% 4.84% 5.00%
มูลค่า (พัน) 15,689 17,640 126,000 148,680 153,720

SC ราคาล่าสุด 2.52

วันที่ 08-05-2557 17-03-2558 08-05-2558 04-05-2559 04-05-2560 07-05-2562 13-03-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 19,000 22,000 19,000 21,625 21,500 22,000 26,600 31,000
%การถือ 0.51% 0.59% 0.51% 0.52% 0.51% 0.53% 0.64% 0.74%
มูลค่า (พัน) 57,000 66,000 56,999 64,874 64,500 66,000 79,800 93,000

SENA ราคาล่าสุด 3.00

วันที่ 01-09-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,600
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 16,344

STPI ราคาล่าสุด 4.54

วันที่ 25-03-2557 26-03-2558 24-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 21,012 20,174 22,192
%การถือ 1.42% 1.37% 1.37%
มูลค่า (พัน) 83,209 79,889 87,879

TISCO ราคาล่าสุด 3.96

วันที่ 06-05-2557 06-03-2558 07-03-2559 03-05-2559 02-05-2560 30-04-2561 30-04-2562 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,079 12,653 12,653 12,653 13,673 12,688 12,689 12,107
%การถือ 1.26% 1.58% 1.58% 1.58% 1.71% 1.58% 1.58% 1.51%
มูลค่า (พัน) 902,071 1,132,408 1,132,408 1,132,408 1,223,734 1,135,576 1,135,648 1,083,585

TMC ราคาล่าสุด 89.50

วันที่ 17-03-2560 12-03-2561 14-03-2562 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,700 2,740 2,740 2,740
%การถือ 0.74% 0.60% 0.60% 0.60%
มูลค่า (พัน) 2,997 3,041 3,041 3,041
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3