“ พรประภา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AIE ราคาล่าสุด 2.08

วันที่ 16-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 60,000
%การถือ 1.15%
มูลค่า (พัน) 124,799

ALLA ราคาล่าสุด 2.08

วันที่ 03-11-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,478
%การถือ 0.25%
มูลค่า (พัน) 3,606

ASAP ราคาล่าสุด 2.44

วันที่ 25-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,761
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 9,628

BEAUTY ราคาล่าสุด 2.56

วันที่ 31-08-2558 04-05-2560 28-08-2561 07-05-2562 28-08-2562 13-04-2563 16-07-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 15,392 24,000 35,900 57,688 76,688 84,388 84,388 84,388
%การถือ 0.51% 0.80% 1.19% 1.92% 2.55% 2.81% 2.81% 2.81%
มูลค่า (พัน) 26,166 40,800 61,030 98,070 130,370 143,460 143,460 143,460

BGC ราคาล่าสุด 1.70

วันที่ 12-10-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,000
%การถือ 0.29%
มูลค่า (พัน) 19,400

COMAN ราคาล่าสุด 9.70

วันที่ 07-11-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 843
%การถือ 0.63%
มูลค่า (พัน) 2,561

EKH ราคาล่าสุด 3.04

วันที่ 30-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 3,443
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 21,865

ETC ราคาล่าสุด 6.35

วันที่ 13-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 25,657
%การถือ 1.15%
มูลค่า (พัน) 95,955

INET ราคาล่าสุด 3.74

วันที่ 22-06-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,457
%การถือ 0.98%
มูลค่า (พัน) 9,434

KWM ราคาล่าสุด 3.84

วันที่ 25-09-2561 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,000 11,500
%การถือ 0.48% 2.74%
มูลค่า (พัน) 10,100 58,075

META ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 07-05-2558 12-05-2559 06-06-2560 31-07-2561 25-03-2562 02-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,725 5,892 4,500 6,900 6,900 6,900
%การถือ 0.64% 0.71% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54%
มูลค่า (พัน) 2,262 4,890 3,735 5,727 5,727 5,727

MTI ราคาล่าสุด 0.83

วันที่ 09-03-2559 09-03-2560 14-03-2561 13-03-2562 11-03-2563 13-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 940 940 940 940 940 940
%การถือ 1.59% 1.59% 1.59% 1.59% 1.59% 1.59%
มูลค่า (พัน) 78,214 78,214 78,214 78,214 78,214 78,214

MVP ราคาล่าสุด 83.25

วันที่ 03-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 851
%การถือ 0.43%
มูลค่า (พัน) 1,693

NOBLE ราคาล่าสุด 1.99

วันที่ 09-05-2557 11-05-2558 01-04-2559 15-03-2560 08-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 5,270 5,270 5,270 5,270 5,064
%การถือ 1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 1.11%
มูลค่า (พัน) 41,373 41,373 41,373 41,373 39,754

PACE ราคาล่าสุด 7.85

วันที่ 29-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 72,000
%การถือ 0.62%
มูลค่า (พัน) 0

PIMO ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 06-08-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 1,010
%การถือ 0.19%
มูลค่า (พัน) 4,484

SAPPE ราคาล่าสุด 4.44

วันที่ 06-07-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,598
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 38,032

SEAOIL ราคาล่าสุด 23.80

วันที่ 06-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,562
%การถือ 0.87%
มูลค่า (พัน) 4,687

SELIC ราคาล่าสุด 3.00

วันที่ 13-10-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 687
%การถือ 0.25%
มูลค่า (พัน) 1,827

SFLEX ราคาล่าสุด 2.66

วันที่ 12-03-2563 28-05-2563 24-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,500 2,500 3,024
%การถือ 0.61% 0.61% 0.74%
มูลค่า (พัน) 15,250 15,250 18,448

SONIC ราคาล่าสุด 6.10

วันที่ 11-10-2561 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,300 4,000
%การถือ 0.96% 0.73%
มูลค่า (พัน) 17,278 13,040

TH ราคาล่าสุด 3.26

วันที่ 15-03-2560 14-03-2561 24-08-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,809 58,779 29,214 29,214
%การถือ 1.02% 6.09% 3.03% 3.03%
มูลค่า (พัน) 10,789 64,657 32,135 32,135

THANI ราคาล่าสุด 1.10

วันที่ 05-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 22,656
%การถือ 1.13%
มูลค่า (พัน) 96,515

THREL ราคาล่าสุด 4.26

วันที่ 30-04-2562 03-09-2562 04-03-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,000 7,000 7,000 7,000
%การถือ 1.17% 1.17% 1.17% 1.17%
มูลค่า (พัน) 24,500 24,500 24,500 24,500

TK ราคาล่าสุด 3.50

วันที่ 10-03-2557 12-03-2558 07-03-2559 13-03-2560 07-03-2561 12-03-2562 12-03-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,563 4,623 4,623 5,333 5,333 5,333 5,333 7,000
%การถือ 0.91% 0.92% 0.92% 1.07% 1.07% 1.07% 1.07% 1.40%
มูลค่า (พัน) 46,542 47,154 47,154 54,400 54,400 54,400 54,400 71,400

TM ราคาล่าสุด 10.20

วันที่ 25-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 810
%การถือ 0.29%
มูลค่า (พัน) 3,726

TPLAS ราคาล่าสุด 4.60

วันที่ 31-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,000
%การถือ 0.74%
มูลค่า (พัน) 4,920

TSR ราคาล่าสุด 2.46

วันที่ 07-05-2561 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,234 5,000
%การถือ 0.63% 0.91%
มูลค่า (พัน) 16,817 25,999

TT&T ราคาล่าสุด 5.20

วันที่ 01-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 47,000
%การถือ 0.62%
มูลค่า (พัน) 0

UV ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 12-12-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 12,000
%การถือ 0.63%
มูลค่า (พัน) 45,360

YUASA ราคาล่าสุด 3.78

วันที่ 24-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 778
%การถือ 0.72%
มูลค่า (พัน) 14,625
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3