“ พิศาลบุตร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BSM ราคาล่าสุด 0.45

วันที่ 11-03-2563 02-06-2563 08-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,446 11,446 11,446
%การถือ 0.54% 0.54% 0.54%
มูลค่า (พัน) 5,151 5,151 5,151

COL ราคาล่าสุด 0.45

วันที่ 09-03-2558 09-03-2559 19-04-2559 20-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,637 1,760 1,760 1,961
%การถือ 0.51% 0.55% 0.55% 0.61%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

NOK ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 15-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,798
%การถือ 0.61%
มูลค่า (พัน) 0

PE ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 13-03-2558 10-03-2559 31-08-2559 07-03-2560 05-03-2561 04-03-2562 02-03-2563 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,288 4,288 4,288 4,288 4,288 4,288 4,288 4,288
%การถือ 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0 0

TCMC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 10-04-2557 14-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 2,000 2,000
%การถือ 0.58% 0.56%
มูลค่า (พัน) 4,640 4,640
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3