“ พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

APCO ราคาล่าสุด 3.94

วันที่ 28-08-2557 02-03-2558 10-03-2559 22-04-2559 03-11-2559 28-04-2560 18-04-2561 26-04-2562 11-03-2563 08-06-2563 08-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 136,229 136,496 1,366,467 1,369,201 1,369,201 1,500,300 1,500,300 300,080 295,303 295,561 295,561
%การถือ 50.08% 50.18% 49.77% 49.87% 49.58% 50.01% 50.01% 50.01% 49.22% 49.26% 49.26%
มูลค่า (พัน) 536,743 537,793 5,383,879 5,394,651 5,394,651 5,911,182 5,911,182 1,182,315 1,163,492 1,164,508 1,164,508
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3