“ พีตกานนท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHOTI ราคาล่าสุด 6.25

วันที่ 12-05-2557 17-03-2558 11-05-2559 12-05-2560 10-05-2561 11-03-2562 16-03-2563 07-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 60 60 60 60 60 60 60 60
%การถือ 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%
มูลค่า (พัน) 4,155 4,155 4,155 4,155 4,155 4,155 4,155 4,155

PL ราคาล่าสุด 69.25

วันที่ 17-03-2557 10-03-2558 12-05-2558 14-03-2559 13-05-2559 12-05-2560 08-05-2561 09-05-2562 15-04-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,350 2,450 2,350 3,133 3,133 3,133 3,133 3,133 3,133 3,133
%การถือ 0.53% 0.55% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53%
มูลค่า (พัน) 6,204 6,468 6,204 8,272 8,272 8,272 8,272 8,272 8,272 8,272

ROH ราคาล่าสุด 2.64

วันที่ 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 32
%การถือ 0.03%
มูลค่า (พัน) 0

THG ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 09-03-2561 20-07-2561 07-05-2562 28-08-2562 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,083 5,083 5,083 5,083 5,083
%การถือ 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
มูลค่า (พัน) 127,083 127,083 127,083 127,083 127,083

UPOIC ราคาล่าสุด 25.00

วันที่ 07-05-2557 11-03-2558 08-05-2558 10-05-2559 09-05-2560 08-05-2561 08-05-2562 07-05-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,428 5,428 5,428 5,428 5,428 5,428 5,428 5,428 5,428
%การถือ 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68%
มูลค่า (พัน) 33,925 33,925 33,925 33,925 33,925 33,925 33,925 33,925 33,925
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3