“ พุ่มเสนาะ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CIG ราคาล่าสุด 0.64

วันที่ 01-04-2557 30-03-2558 29-04-2558 12-05-2559 15-07-2559 04-04-2560 02-04-2561 27-03-2562 23-03-2563 31-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 102,909
%การถือ 1.99% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 11.90%
มูลค่า (พัน) 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 65,862

MPG ราคาล่าสุด 0.64

วันที่ 07-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 27,500
%การถือ 3.13%
มูลค่า (พัน) 0

NCH ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 14-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 6,920
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 9,065

SK ราคาล่าสุด 1.31

วันที่ 02-10-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 29,300 29,300
%การถือ 6.37% 6.37%
มูลค่า (พัน) 38,383 38,383
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3