“ พูนพิพัฒน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MBK ราคาล่าสุด 11.60

วันที่ 17-03-2557 13-03-2558 22-10-2558 18-03-2559 21-10-2559 24-03-2560 23-03-2561 20-09-2561 22-03-2562 19-09-2562 17-03-2563 20-04-2563 19-06-2563 22-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,026 10,263 10,263 10,224 10,273 10,273 10,000 10,020 10,150 10,240 10,260 10,260 10,260 10,260
%การถือ 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.60% 0.59% 0.59% 0.60% 0.60% 0.61% 0.61% 0.61% 0.61%
มูลค่า (พัน) 13,650 136,498 136,498 135,979 136,630 136,630 133,000 133,266 134,995 136,192 136,458 136,458 136,458 136,458

PRG ราคาล่าสุด 13.30

วันที่ 22-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 430
%การถือ 0.07%
มูลค่า (พัน) 4,988
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3