“ พูลวรลักษณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CEN ราคาล่าสุด 1.82

วันที่ 06-06-2557 31-03-2558 14-05-2558 22-03-2559 17-03-2560 13-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 5,400 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
%การถือ 0.86% 0.95% 0.95% 0.81% 0.81% 0.81%
มูลค่า (พัน) 9,828 10,920 10,920 10,920 10,920 10,920

ERW ราคาล่าสุด 1.82

วันที่ 13-03-2558 09-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 12,900 20,588
%การถือ 0.52% 0.82%
มูลค่า (พัน) 38,442 61,352

GRAND ราคาล่าสุด 2.98

วันที่ 23-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 110,180
%การถือ 3.05%
มูลค่า (พัน) 56,192

MAJOR ราคาล่าสุด 0.51

วันที่ 26-08-2557 06-03-2558 04-03-2559 19-04-2559 30-08-2559 21-04-2560 20-04-2561 30-08-2561 24-04-2562 26-08-2562 04-03-2563 15-04-2563 19-06-2563 02-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 30,470 25,770 18,346 18,346 18,346 18,346 7,889 8,008 8,889 8,889 8,889 10,089 10,089 18,346
%การถือ 3.43% 2.90% 2.06% 2.06% 2.05% 2.05% 0.88% 0.90% 0.99% 0.99% 0.99% 1.13% 1.13% 2.05%
มูลค่า (พัน) 560,656 474,176 337,558 337,558 337,558 337,558 145,156 147,347 163,556 163,556 163,556 185,636 185,636 337,558

MJD ราคาล่าสุด 18.40

วันที่ 02-04-2557 18-03-2558 16-03-2559 16-03-2560 16-03-2561 15-03-2562 11-03-2563 01-06-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 34,050 34,298 26,000 26,000 26,000 26,000 4,959 4,990 26,000
%การถือ 3.96% 3.99% 3.02% 3.02% 3.02% 3.02% 0.58% 0.58% 3.02%
มูลค่า (พัน) 61,971 62,423 47,320 47,320 47,320 47,320 9,025 9,082 47,320

MONO ราคาล่าสุด 1.82

วันที่ 09-03-2560 04-05-2561 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 50,000 50,000 45,000
%การถือ 1.50% 1.44% 1.30%
มูลค่า (พัน) 93,500 93,500 84,150

MPG ราคาล่าสุด 1.87

วันที่ 24-10-2562 06-03-2563 28-05-2563 15-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,748 7,748 7,748 4,893
%การถือ 0.79% 0.79% 0.79% 0.50%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

POLAR ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 01-08-2561 08-05-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 172,000 172,000 172,000
%การถือ 2.02% 2.02% 2.02%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

RCI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 11-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,500
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 9,600

SAMART ราคาล่าสุด 3.84

วันที่ 22-03-2560 09-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 8,320 8,419
%การถือ 0.83% 0.84%
มูลค่า (พัน) 74,050 74,933

SSTRT ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 14-03-2561 24-08-2561 08-03-2562 30-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 429 429 429 429
%การถือ 0.52% 0.52% 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 2,401 2,401 2,401 2,401

TIPCO ราคาล่าสุด 5.60

วันที่ 25-03-2557 20-03-2558 04-05-2559 26-08-2559 03-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,500 4,700 5,000 5,000 5,000
%การถือ 0.73% 0.97% 1.04% 1.04% 1.04%
มูลค่า (พัน) 31,500 42,300 45,000 45,000 45,000

VRANDA ราคาล่าสุด 9.00

วันที่ 29-04-2562 12-03-2563 05-05-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,064 9,164 9,164 9,465
%การถือ 2.52% 2.87% 2.87% 2.96%
มูลค่า (พัน) 54,029 61,399 61,399 63,415
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3