“ พ.ต.อ.ระวิก แจ้งมงคล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 29-08-2557 25-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 3,000 3,000
%การถือ 0.50% 0.50%
มูลค่า (พัน) 5,160 5,160
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3