“ มีมโนนันท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AJA ราคาล่าสุด 0.31

วันที่ 14-05-2557 13-03-2558 02-11-2558 30-03-2559 15-03-2560 28-03-2561 27-03-2562 30-03-2563 26-06-2563 26-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 45,000 185,109 185,109 194,820 195,720 195,820 204,420 206,920 226,291 227,391
%การถือ 7.50% 6.17% 5.15% 5.02% 4.62% 4.62% 4.82% 4.88% 5.34% 5.36%
มูลค่า (พัน) 13,950 57,384 57,384 60,394 60,673 60,704 63,370 64,145 70,150 70,491
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3