“ รดีศรี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

SSTRT ราคาล่าสุด 5.65

วันที่ 14-03-2561 24-08-2561 08-03-2562 30-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 429 429 429 429
%การถือ 0.52% 0.52% 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 2,423 2,423 2,423 2,423
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3