“ ริมชลา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

EA ราคาล่าสุด 5.75

วันที่ 25-03-2559 14-03-2560 20-03-2561 13-03-2562 20-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 22,233 22,233 23,233 23,233 25,823
%การถือ 0.60% 0.60% 0.62% 0.62% 0.69%
มูลค่า (พัน) 1,328,409 1,328,409 1,388,159 1,388,159 1,542,929

HTECH ราคาล่าสุด 59.75

วันที่ 29-08-2557 17-03-2558 31-08-2558 29-04-2559 27-10-2559 12-05-2560 11-05-2561 28-08-2561 08-05-2562 30-08-2562 13-03-2563 17-04-2563 28-08-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 10,546 10,576 10,576 10,576 10,576 10,576 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,100 11,100 11,100
%การถือ 4.04% 4.05% 4.05% 4.05% 4.05% 3.53% 3.67% 3.67% 3.67% 3.67% 3.67% 3.70% 3.70% 3.70%
มูลค่า (พัน) 57,474 57,637 57,637 57,637 57,637 57,637 59,950 59,950 59,950 59,950 59,950 60,495 60,495 60,495

NEX ราคาล่าสุด 5.45

วันที่ 26-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,625
%การถือ 0.75%
มูลค่า (พัน) 72,594
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3