“ ลอง ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PF ราคาล่าสุด 0.52

วันที่ 03-07-2557 17-03-2558 12-05-2558 13-05-2559 16-05-2560 15-05-2561 10-05-2562 26-08-2562 16-03-2563 25-05-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 564,326 564,426 564,426 893,248 893,898 894,218 833,056 833,056 833,056 563,125 619,438
%การถือ 9.76% 9.76% 9.76% 11.65% 10.31% 10.32% 9.61% 9.61% 9.61% 6.50% 6.50%
มูลค่า (พัน) 293,450 293,502 293,502 464,489 464,827 464,994 433,189 433,189 433,189 292,825 322,108

PSH ราคาล่าสุด 0.52

วันที่ 14-03-2559 30-08-2559 29-05-2560 09-03-2561 24-08-2561 12-03-2562 26-08-2562 12-03-2563 29-05-2563 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,900 12,900 12,500 12,570 12,570 12,700 12,900 12,800 12,900 13,000
%การถือ 0.58% 0.58% 0.57% 0.57% 0.57% 0.58% 0.59% 0.58% 0.59% 0.59%
มูลค่า (พัน) 163,830 163,830 158,750 159,639 159,639 161,290 163,830 162,560 163,830 165,100

SMT ราคาล่าสุด 12.70

วันที่ 01-04-2559 06-06-2559 17-03-2560 09-05-2561 15-03-2562 13-03-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,200 5,151 6,700 8,698 8,698 19,327 23,827
%การถือ 0.53% 0.62% 0.80% 1.04% 1.04% 2.31% 2.85%
มูลค่า (พัน) 12,320 28,847 37,520 48,710 48,710 108,232 133,432

SQ ราคาล่าสุด 5.60

วันที่ 27-04-2561 09-04-2562 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,428 12,328 12,328
%การถือ 1.10% 1.08% 1.08%
มูลค่า (พัน) 25,850 25,642 25,642

TC ราคาล่าสุด 2.08

วันที่ 08-05-2557 12-03-2558 15-05-2558 11-05-2559 09-05-2560 08-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
%การถือ 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55%
มูลค่า (พัน) 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000

TH ราคาล่าสุด 6.60

วันที่ 25-03-2558 20-08-2558 16-03-2559 15-03-2560 14-03-2561 24-08-2561 14-03-2562 25-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
%การถือ 0.93% 0.93% 0.93% 0.93% 0.93% 0.93% 0.93% 0.93% 0.93%
มูลค่า (พัน) 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720

TPROP ราคาล่าสุด 1.08

วันที่ 18-03-2557 31-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 42,046 49,979
%การถือ 1.49% 1.57%
มูลค่า (พัน) 0 0

TWP ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 13-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,360
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 5,522
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3