“ ลีนะบรรจง ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

B ราคาล่าสุด 0.09

วันที่ 06-08-2562 17-03-2563 12-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,182 12,865 18,265
%การถือ 0.59% 0.97% 1.37%
มูลค่า (พัน) 2,747 6,818 9,680

CEN ราคาล่าสุด 0.53

วันที่ 06-06-2557 31-03-2558 14-05-2558 22-03-2559 17-03-2560 13-03-2561 04-04-2562 01-04-2563 07-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 32,336 29,000 29,000 10,783 13,183 8,511 4,158 12,327 12,327
%การถือ 5.13% 4.60% 4.60% 1.45% 1.77% 1.14% 0.56% 1.65% 1.65%
มูลค่า (พัน) 58,852 52,780 52,780 19,625 23,993 15,490 7,568 22,434 22,434

DIMET ราคาล่าสุด 1.82

วันที่ 03-05-2561 11-09-2561 10-06-2562 30-09-2562 23-03-2563 23-04-2563 05-10-2563 01-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 13,090 63,349 41,225 41,225 29,675 3,531 10,200 33,000
%การถือ 4.87% 11.78% 7.66% 7.66% 5.51% 0.66% 1.89% 2.04%
มูลค่า (พัน) 3,142 15,204 9,894 9,894 7,122 847 2,448 7,920

EMC ราคาล่าสุด 0.24

วันที่ 30-06-2557 05-03-2558 14-10-2558 30-03-2559 29-03-2560 28-03-2561 17-10-2561 03-04-2562 27-03-2563 26-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 112,365 175,017 176,917 185,309 185,309 73,335 77,182 185,309 202,230 231,435
%การถือ 4.79% 4.92% 4.20% 2.20% 2.20% 0.87% 0.92% 2.20% 2.40% 2.74%
มูลค่า (พัน) 28,091 43,754 44,229 46,327 46,327 18,334 19,295 46,327 50,558 57,859

JCKH ราคาล่าสุด 0.25

วันที่ 31-07-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,643
%การถือ 0.65%
มูลค่า (พัน) 1,242

NPPG ราคาล่าสุด 0.47

วันที่ 01-11-2561 01-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 15,624 30,268
%การถือ 0.82% 1.59%
มูลค่า (พัน) 0 0

PACE ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 08-05-2562 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 61,183 158,691
%การถือ 0.51% 1.10%
มูลค่า (พัน) 0 0

PAE ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 15-10-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 28,589
%การถือ 1.03%
มูลค่า (พัน) 0

RWI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 15-09-2557 20-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,079 3,329
%การถือ 0.51% 0.52%
มูลค่า (พัน) 5,820 6,291

TCJ ราคาล่าสุด 1.89

วันที่ 14-03-2557 16-03-2558 11-05-2558 16-03-2559 27-03-2560 15-03-2562 12-03-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,653 1,347 1,337 2,343 2,390 708 708 708
%การถือ 1.93% 1.57% 1.56% 2.67% 2.72% 0.67% 0.67% 0.67%
มูลค่า (พัน) 7,932 6,468 6,417 11,248 11,473 3,397 3,397 3,397

TCMC ราคาล่าสุด 4.80

วันที่ 10-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 13,343
%การถือ 3.90%
มูลค่า (พัน) 26,286

TMILL ราคาล่าสุด 1.97

วันที่ 31-03-2557 30-03-2558 14-09-2558 17-03-2559 09-09-2559 13-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 5,221 3,025 1,485 1,876 1,876 1,876
%การถือ 1.83% 1.06% 0.52% 0.55% 0.55% 0.55%
มูลค่า (พัน) 18,379 10,646 5,226 6,603 6,603 6,603

UPA ราคาล่าสุด 3.52

วันที่ 09-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 9,906
%การถือ 1.77%
มูลค่า (พัน) 3,170

UWC ราคาล่าสุด 0.32

วันที่ 31-03-2558 27-11-2558 13-05-2559 17-03-2560 13-03-2561 02-04-2563 24-07-2563 05-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 88,291 255,006 100,000 100,000 66,428 81,453 145,276 100,000
%การถือ 0.69% 1.94% 0.76% 0.76% 0.50% 0.62% 1.10% 0.76%
มูลค่า (พัน) 7,946 22,951 9,000 9,000 5,979 7,331 13,075 9,000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3