“ ลีละศิธร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AFC ราคาล่าสุด 1.93

วันที่ 15-09-2557 21-09-2558 19-09-2559 18-09-2560 10-09-2561 06-09-2562 09-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 439 439 439 439 439 439 439
%การถือ 0.96% 0.96% 0.96% 0.96% 0.96% 0.96% 0.96%
มูลค่า (พัน) 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049

AH ราคาล่าสุด 6.95

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 7,300
%การถือ 2.26%
มูลค่า (พัน) 176,660

LEE ราคาล่าสุด 24.20

วันที่ 31-03-2557 31-03-2558 01-04-2559 29-03-2560 30-03-2561 29-03-2562 30-03-2563 03-07-2563 25-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 113,500 120,000 121,000 122,000 122,000 122,000 137,150 141,760 152,000
%การถือ 12.31% 13.01% 13.12% 13.23% 13.23% 13.23% 14.87% 15.37% 16.48%
มูลค่า (พัน) 333,690 352,800 355,740 358,680 358,680 358,680 403,221 416,774 446,880

MONO ราคาล่าสุด 2.94

วันที่ 08-03-2562 16-03-2563 07-07-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 26,800 26,800 25,980 25,800
%การถือ 0.77% 0.77% 0.75% 0.74%
มูลค่า (พัน) 51,724 51,724 50,141 49,794
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3