“ ล่ำซำ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMATA ราคาล่าสุด 5.10

วันที่ 23-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,000
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 107,400

ASIMAR ราคาล่าสุด 17.90

วันที่ 20-03-2557 18-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 1,540 1,540
%การถือ 0.60% 0.60%
มูลค่า (พัน) 3,634 3,634

CHAYO ราคาล่าสุด 2.36

วันที่ 14-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,207
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 46,502

CPH ราคาล่าสุด 14.50

วันที่ 09-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 350
%การถือ 0.88%
มูลค่า (พัน) 1,512

IHL ราคาล่าสุด 4.32

วันที่ 07-05-2561 29-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 3,643 3,100
%การถือ 0.66% 0.56%
มูลค่า (พัน) 16,394 13,950

LOXLEY ราคาล่าสุด 4.50

วันที่ 29-08-2557 18-03-2558 25-03-2559 23-03-2560 14-03-2561 15-03-2562 23-03-2563 07-07-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 11,817 11,817 11,817 11,817 20,200 20,200 20,200 12,151 26,732
%การถือ 0.56% 0.52% 0.52% 0.52% 0.89% 0.89% 0.89% 0.54% 1.18%
มูลค่า (พัน) 26,943 26,943 26,943 26,943 46,056 46,056 46,056 27,703 60,949

MCS ราคาล่าสุด 2.28

วันที่ 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,100
%การถือ 0.62%
มูลค่า (พัน) 44,330

MTI ราคาล่าสุด 14.30

วันที่ 13-03-2557 12-03-2558 09-03-2559 09-03-2560 14-03-2561 13-03-2562 11-03-2563 13-05-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 317 317 441 441 441 441 441 441 1,338
%การถือ 0.54% 0.54% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 2.27%
มูลค่า (พัน) 26,576 26,576 36,965 36,965 36,965 36,965 36,965 36,965 112,058

NKI ราคาล่าสุด 83.75

วันที่ 07-03-2557 13-03-2558 09-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 206 213 219 226 226 233
%การถือ 0.69% 0.69% 0.69% 0.69% 0.69% 0.69%
มูลค่า (พัน) 10,182 10,522 10,861 11,200 11,200 11,540

PJW ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 16-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,324
%การถือ 1.62%
มูลค่า (พัน) 47,552

PL ราคาล่าสุด 5.10

วันที่ 17-03-2557 10-03-2558 12-05-2558 14-03-2559 13-05-2559 12-05-2560 08-05-2561 09-05-2562 15-04-2563 04-06-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,655 2,655 2,655 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 16,260
%การถือ 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 2.73%
มูลค่า (พัน) 7,381 7,381 7,381 9,841 9,841 9,841 9,841 9,841 9,841 9,841 45,203

PPS ราคาล่าสุด 2.78

วันที่ 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,000
%การถือ 0.78%
มูลค่า (พัน) 2,920

SCI ราคาล่าสุด 0.73

วันที่ 13-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,400
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 8,668

TEAMG ราคาล่าสุด 1.97

วันที่ 05-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,500 3,600
%การถือ 0.66% 0.53%
มูลค่า (พัน) 10,620 8,496

TITLE ราคาล่าสุด 2.36

วันที่ 03-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,100 2,700
%การถือ 0.53% 0.61%
มูลค่า (พัน) 4,998 6,426

TRITN ราคาล่าสุด 2.38

วันที่ 04-04-2560 16-05-2561 28-09-2561 13-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 48,000 48,000 58,000 47,000
%การถือ 0.60% 0.60% 0.72% 0.59%
มูลค่า (พัน) 17,280 17,280 20,880 16,920

TT&T ราคาล่าสุด 0.36

วันที่ 02-10-2558 01-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 48,000 48,000
%การถือ 0.67% 0.64%
มูลค่า (พัน) 0 0

VCOM ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,510
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 11,552
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3