“ วงศ์จารุกร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AJA ราคาล่าสุด 6.75

วันที่ 13-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 22,000
%การถือ 0.73%
มูลค่า (พัน) 6,820

AQUA ราคาล่าสุด 0.31

วันที่ 04-05-2560 27-04-2561 30-04-2562 17-03-2563 22-04-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
%การถือ 1.74% 1.74% 1.74% 1.74% 1.74% 1.74%
มูลค่า (พัน) 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000

BWG ราคาล่าสุด 0.45

วันที่ 04-06-2558 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 82,000 42,000
%การถือ 2.56% 1.10%
มูลค่า (พัน) 68,880 35,280

EE ราคาล่าสุด 0.84

วันที่ 07-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 170,000
%การถือ 6.12%
มูลค่า (พัน) 134,300

MFEC ราคาล่าสุด 0.79

วันที่ 02-05-2557 11-03-2558 30-04-2558 10-05-2559 03-05-2560 04-05-2561 03-05-2562 20-03-2563 05-05-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 16,415 8,415 8,415 8,415 8,415 8,415 13,724 16,081 16,496 16,996
%การถือ 3.72% 1.91% 1.91% 1.91% 1.91% 1.91% 3.11% 3.64% 3.74% 3.85%
มูลค่า (พัน) 110,803 56,803 56,803 56,803 56,803 56,803 92,640 108,544 111,345 114,720

MK ราคาล่าสุด 6.75

วันที่ 05-08-2558 13-05-2559 09-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 12,000 12,000 12,000
%การถือ 1.39% 1.21% 1.21%
มูลค่า (พัน) 36,960 36,960 36,960

NMG ราคาล่าสุด 3.08

วันที่ 13-05-2558 11-05-2559 27-10-2559 04-04-2560 28-05-2561 28-09-2561 01-04-2562 02-09-2562 21-10-2562 14-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 100,000 350,000 355,000 355,000 355,000 355,000 355,000 100,000 100,000 100,000
%การถือ 3.02% 8.60% 8.73% 8.73% 8.73% 8.73% 8.73% 2.46% 2.46% 2.46%
มูลค่า (พัน) 18,000 63,000 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900 18,000 18,000 18,000

VRANDA ราคาล่าสุด 0.18

วันที่ 29-04-2562 12-03-2563 05-05-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,169 3,169 3,274 3,274
%การถือ 0.99% 0.99% 1.02% 1.02%
มูลค่า (พัน) 20,595 20,595 21,278 21,278

WIIK ราคาล่าสุด 6.50

วันที่ 29-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 9,000
%การถือ 2.40%
มูลค่า (พัน) 23,580
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3