“ วิภูศิริ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

GENCO ราคาล่าสุด 0.99

วันที่ 09-05-2557 30-03-2558 15-03-2559 15-03-2560 12-03-2561 14-03-2562 16-03-2563 06-08-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 52,000 42,000 36,670 36,670 36,670 36,670 152,561 151,421 151,123
%การถือ 5.78% 4.61% 3.52% 3.52% 3.27% 3.27% 13.59% 13.49% 13.47%
มูลค่า (พัน) 51,480 41,580 36,303 36,303 36,303 36,303 151,035 149,907 149,612

HYDRO ราคาล่าสุด 0.99

วันที่ 17-03-2558 15-03-2559 15-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 5,001 5,001 4,909
%การถือ 1.28% 1.28% 1.26%
มูลค่า (พัน) 1,250 1,250 1,227
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3