“ วีระพงษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 29-08-2557 25-03-2558 24-03-2559 22-03-2560 21-03-2561 18-03-2562 18-03-2563 24-06-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,511 12,000 2,982 5,001 22,068 25,400 25,400 15,300 25,400
%การถือ 0.59% 2.02% 0.50% 0.63% 1.99% 2.29% 2.29% 1.38% 2.29%
มูลค่า (พัน) 6,039 20,640 5,129 8,602 37,957 43,688 43,688 26,316 43,688

NEX ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 07-04-2560 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,127 6,048
%การถือ 1.35% 1.00%
มูลค่า (พัน) 17,043 32,960

SIMAT ราคาล่าสุด 5.45

วันที่ 09-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000
%การถือ 1.90%
มูลค่า (พัน) 57,000

TNP ราคาล่าสุด 5.70

วันที่ 08-03-2562 29-08-2562 09-03-2563 08-06-2563 21-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,768 5,251 5,159 5,159 5,159
%การถือ 0.60% 0.66% 0.64% 0.64% 0.64%
มูลค่า (พัน) 27,654 30,456 29,920 29,920 29,920

UBIS ราคาล่าสุด 5.80

วันที่ 09-03-2559 26-04-2559 12-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 10,270 10,270 10,000
%การถือ 4.50% 4.50% 4.39%
มูลค่า (พัน) 65,728 65,728 64,000

XO ราคาล่าสุด 6.40

วันที่ 10-05-2559 13-03-2562 28-08-2562 13-03-2563 23-06-2563 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,085 2,007 2,490 3,672 3,907 4,097
%การถือ 0.60% 0.54% 0.59% 0.86% 0.92% 0.96%
มูลค่า (พัน) 32,735 31,508 39,093 57,655 61,345 64,328
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3